Archiv pro rubriku: Hospodaření

Filtr

Pro obce, sdružení, firmy i jednotlivce

Přepracovaná evropská směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů nepřichází pro toto desetiletí „jen” s novými cíli, ale snaží se ruku v ruce s dekarbonizací energetiky přispět také k její větší demokratizaci. Komunitní energetika znamená zapojení obcí, sdružení občanů a družstev nebo podniků, které nejsou primárně energetickými firmami, do...

Kategorie: Hospodaření

Sto procent čisté energie v našem regionu

V současné době není principiální problém zajistit sto procent obnovitelné elektřiny tam, kde jsou výhodné klimatické a geografické podmínky. Například v Norsku, Kostarice, Uruguay či na Islandě. Je to ale možné ve střední Evropě, kde energetičtí experti stále dokola opakují, že nemáme podmínky, aniž by se to snažili nějak doložit?...

Kategorie: Hospodaření

Energetika v developerských projektech

Energetika je v developerských projektech v současnosti zatím málokdy uchopena koncepčně tak, aby se plně využil její potenciál. Přitom ale může být i po ekonomické stránce zajímavou příležitostí. I když legislativně je kolem ní zatím spousta otázek, také díky dotačním titulům se aktuálně otevírá velká příležitost s ní začít. Zpřísňování...

Kategorie: Hospodaření

Začlenění budov do systému EU-ETS

Šance pro budovy nepovažuje začlenění sektoru budov do systému obchodování s emisními povolenkami za efektivní nástroj pro snižování emisí v budovách. Aliance souhlasí, že zahrnutí ceny uhlíku do spotřeby energie a paliv je správné, nicméně uhlíková daň pro to může být vhodnější a jednodušší. Daleko důležitější je zachovat a posílit...

Kategorie: Hospodaření

Zachovat společenstvím zákaznická práva

Komunitní výrobu energie prostřednictvím energetických společenství má umožnit nový energetický zákon, který aktuálně připravuje Ministerstvo průmyslu a obchod. Energetická společenství na úrovni bytových domů, sídlišť, obcí, i krajů se budou moct věnovat řadě činností od výroby elektřiny přes její skladování až po poskytování flexibility sítě.

Kategorie: Hospodaření

Teplárenství nejen na Ostravsku bude jiné

Z hlediska produkce skleníkových plynů patří Česko republika stále k největším světovým znečišťovatelům na světě. Ročně sice vyprodukujeme „jen“ 146 milionů tun, což představuje 0,3 procent světových emisí, ale roční emise na jednoho obyvatele Česka jsou o 35 procent vyšší než evropský průměr. Významným zdrojem emisí jsou teplárny, ale to...

Kategorie: Hospodaření

Návod městům, jak šetřit klima i peníze

Města i obce stojí v současné době před obrovskou výzvou. Jak čelit dopadům klimatické změny? Nesnesitelná vedra a sucha jsou jen malou částí problému. Ochrana klimatu přitom šetří nejen zdraví lidí a přírodu, ale také finance. Jen úspory na energetice mohou městům přinést každoročně miliony korun zpět do rozpočtu.

Kategorie: Hospodaření

Energetická družstva mají potenciál

Komunitní výroba energie není jen koníček, je to způsob, jak ušetřit, říká v rozhovoru německá expertka. Rozhovor vznikl u příležitosti diskuzního setkání Samovýrobci a energetické komunity: zahraniční zkušenosti a česká realita, které v Praze v listopadu loňského roku uspořádaly Spolek pro evropskou politiku, pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung a portál Euractiv.cz.

Kategorie: Hospodaření

Zájem domácností o dotace na OZE roste

Zájem domácností o dotace na fotovoltaiku, tepelná čerpadla, solární kolektory nebo kotle na biomasu rok od roku roste. Ukazují to data z obou dotačních programů, které mají domácnosti na pořízení obnovitelných zdrojů k dispozici. Celkový roční počet žádostí o dotace v Nové zelená úsporám a takzvaných kotlíkových dotací za poslední...

Kategorie: Hospodaření