Archiv pro rubriku: Biomasa

Filtr

Efektivní a ekologické zpracování biomasy

(JiT) - Rakouská společnost Komptech, jeden z dominantních evropských a světových dodavatelů technologií pro přípravu a využití tzv. odpadní biomasy a komunálního odpadu, uspořádala ve dnech 27. a 28. května ve své německé pobočce v Oelde prezentační akci pod názvem Green efficiency days. Akci navštívili i zástupci zhruba desítky firem...

Kategorie: Biomasa

Výstava nabídla kotle na biomasu

V únoru proběhl v Praze veletrh Moderní vytápění, kde bylo patrné, že trh s kotli na tuhá paliva je v poslední době podrobován legislativnímu tlaku na zvyšování účinnosti a bezpečnosti kotlů stejně tak jako nižší tvorbě emisí znečišťujících látek. Postupné zpřísňování limitů vyvrcholí v roce 2020, kdy se budou smět...

Kategorie: Biomasa

Palivo z polí hoří efektivně a bez emisí

Nejlevnější palivo z rostlinné biomasy vzniká jako vedlejší produkt při pěstování a zpracování zemědělských plodin. Jsou to posklizňové zbytky, hlavně sláma z obilnin a olejnin, dřevní piliny, případně použitý papír apod. Jejich proměna v teplo probíhá v různých otopných systémech. Nejefektivnější jsou automatické kotle na dřevní nebo rostlinné pelety, případně...

Kategorie: Biomasa

Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet

V Berlíně a Welsu před časem proběhly významné energetické konference, které se věnovaly dřevním peletám a jejich úloze ve vytápění. Byly zde představeny detailní popisy globálních trhů s peletami a podrobné analýzy produkce a spotřeby certifikovaných ENplus pelet za uplynulý rok. Obě konference ukázaly trendy v této branži především z...

Kategorie: Biomasa

Založení plantáže rychlerostoucího japonského topolu

S plantážemi rychlerostoucích dřevin se v České republice setkáváme stále častěji. Kolem této problematiky se ale stále objevuje mnoho nepřesných informací. Proto v tomto čísle časopisu poskytujeme zevrubný návod na založení plantáže japonského topolu a její údržbu po výsadbě tak, jak to máme ověřeno naší mnohaletou praxí. V říjnovém čísle...

Kategorie: Biomasa

Topení slámou a senem sníží náklady

Navzdory omezování veřejné podpory je využití zemědělské biomasy pro energetické účely stále aktuální. A nejde jen o výrobu bioplynu a motorových biopaliv. Pro zemědělce může být velmi přínosné i přímé vytápění zemědělských objektů senem nebo slámou. O vytápění zemědělských objektů biomasou jsme hovořili s Janem Habartem, předsedou CZ Biom –...

Kategorie: Biomasa

Plantáž rychlerostoucích topolů po pěti letech

Doslova investorským hitem se přes noc stalo pěstování japonských topolů, na jejichž pěstování pro palivovou dřevní štěpku před pěti lety v televizním pořadu Den D žádal peníze jeden z investorů. Udělal svému podnikatelskému záměru reklamu posílenou tím, že peníze na dřevo od investorů dostal (alespoň v televizním přenosu) v hotovosti,...

Kategorie: Biomasa

Kvalita dřevěného uhlí

V současné době je populární zahradní grilování a připravování různých pokrmů na barbecue. Pro grilování se jako palivo obvykle používá buď dřevěné uhlí, nebo brikety připravované z dřevěného uhlí. Jak se v šíři těchto výrobků orientovat a vybrat ten, jenž nezkazí připravované jídlo ani neohrozí zdraví člověka? ...

Kategorie: Biomasa

Zelená chémia 1 – biomasa a jej potenciál

Biomasa je jedna z najdôležitejších obnoviteľných surovín, ktorá pri trvalo-udržateľnom rozvoji predstavuje nevyčerpateľný zdroj pre „zelenú chémiu“. Sacharidický podiel nachádzajúci sa v biomase je môžné získať, spracovať a využiť viacerými chemickými alebo biochemickými procesmi. Aplikáciou procesov zelenej chémie je možné získať z biomasy potencionálne zdroje surovín, ktoré môžu byť základom...

Kategorie: Biomasa

Pelety jen kvalitní a po celý rok

Majitelé kotlů a kamen na dřevní pelety by se při nákupu paliva měli zaměřit především na stabilní obchodníky, kteří nabízejí pelety nejen před topnou sezónou, ale během celého roku. Nákup pelet je výhodnější zejména na počátku léta. Dobrý obchodník prodává pelety s certifikací.

Kategorie: Biomasa