Archiv pro rubriku: Energie biomasy

Filtr

Co je dobré vědět u výběru kotle na dříví – 2

Při koupi nového kotle na dříví je třeba vycházet z požadavků legislativy. Pak musíme vybrat vhodný typ, kotel vhodně zapojit do otopné soustavy a správně provozovat. V prvním díle článku (v Energii 21 č. 6/2020) byly popsány současné normativní a legislativní požadavky na výrobce a dovozce kotlů i provozovatelů. V...

Kategorie: Energie biomasy

Technologie využití kalamitního dřeva

V rámci Grantové služby Lesy České republiky, s. p., odborníci na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze řeší projekt „Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby“. Tedy současný problém, jak efektivně naložit s dřevní hmotou kůrovcem napadených stromů, které jsou svou kvalitou potenciálně...

Kategorie: Energie biomasy

Bioenergetika je součástí budoucnosti

Obnovitelným zdrojům energie v Česku stále dominuje biomasa. Podle výpočtů asociace Bioenergy Europe na základě dat Eurostatu jsme 29. října 2020 v Česku oslavili Den bioenergetiky. Od tohoto dne do konce roku bude spotřeba energie symbolicky pokryta energií ze štěpky, pelet, dříví, slámy, bioplynu a biopaliv. A jaký může být...

Kategorie: Energie biomasy

Co je dobré vědět při výběru kotle na dříví – 1

Při koupi nového kotle na dříví je třeba vycházet z požadavků legislativy. Pak musíme vybrat vhodný typ, kotel vhodně zapojit do otopné soustavy a správně provozovat. Základní potřebné informace obsahuje tento článek. V prvním díle jsou popsány současné normativní a legislativní požadavky. Dozvíte se o povinnostech výrobců a dovozců kotlů...

Kategorie: Energie biomasy

Vliv krize na prodej paliva a výměnu kotlů

Výroba dřevních pelet a briket se kvůli koronaviru nezastavila, stejně tak pokračuje bez přerušení i výroba kotlů a kamen. Krize však má dopad na chování zákazníků – zatímco dřevními palivy se domácnosti předzásobují, nákupy i montáže kotlů a kamen nabírají zpoždění. Ukázal to nedávný průzkum, provedený sdružením Klastr Česká peleta.

Kategorie: Energie biomasy

Zdravá půda a udržitelná výroba bioplynu

K oslavám mezinárodního dne půdy (5. prosince) se letos ve spolupráci se svými členy výrazně připojila také Evropská bioplynová asociace (European Biogas Association, EBA). Českou republiku od letošního roku v asociaci zastupuje CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Hlavním cílem CZ Biom je podpora rozvoje a využití biomasy a...

Kategorie: Energie biomasy

Překvapivé inovace kamen na pelety

Když přizvete k návrhu peletových kamen designéry, mohou vzniknout překvapivé tvary a inovativní konstrukce. Přesně tohle si řekli v italské firmě MCZ (jejíž výrobky do Česka dováží společnost Krby Pinc). Oslovili tři mezinárodně renomované designéry, aby nejen nabídli své návrhy peletových kamen, ale prozradili i zdroje inspirace a své vidění...

Kategorie: Energie biomasy

Pokročilé technologie úpravy digestátu

Ročně se v Evropě ve zhruba 13 tis. zemědělských bioplynových stanicích (BPS) vyprodukuje 128 milionů tun digestátu, který obsahuje značné množství živin a zdrojů strukturálního uhlíku. Je proto důležité, aby se cyklus živin a uhlíku po anaerobní digesci v procesu BPS uzavřel. Efektivní cestou, jak tyto živiny navrátit do půdního...

Kategorie: Energie biomasy

Česko dnes slaví Den bioenergetiky

Česká republika slaví 29. října 2020 Den bioenergetiky. Od tohoto dne až do konce roku je spotřeba energie celého Česka symbolicky pokryta energií z biomasy, jako je dřevní štěpka, palivové dříví, bioplyn nebo bioetanol. Bioenergetika by do roku 2030 měla vytvořit přes osm a půl tisíce nových pracovních míst, především...

Kategorie: Energie biomasy

Pro dřevní pelety krize neplatí

Objem výroby dřevěných pelet v Česku v prvním pololetí stoupl meziročně o 26 procent. Od ledna do června 2020 se u nás vyrobilo celkem 249 000 tun ekologického paliva. Za celý rok tak domácí výroba zřejmě dosáhne půl milionu tun (ještě loni to bylo 400 tisíc tun). Výrobny pelet nebyly...

Kategorie: Biomasa