Archiv pro rubriku: Energetika

Filtr

Jak na prohlídky plynových motorů

Motivací pro tento příspěvek byl oběžník firmy ExxonMobil, kterou zastupuje v ČR společnost Maier & Korduletsch Maziva k. s. I když je dodavatelem olejů Mobil Pegasus určených právě pro plynové motory a řady dalších produktů značky Mobil, poskytuje i další služby. Výsledkem těchto aktivit je i následující doporučení....

Kategorie: Energetika

Kybernetické útoky v energetice jsou realitou

V jedné z dřívějších analýz mapovala agentura Česko v datech energetiku v České republice. Řeč přišla i na tzv. inteligentní rozvodné sítě. Ty umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase a obousměrně komunikovat mezi výrobními zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli. A právě tyto sítě jsou nejvíce ohroženy...

Kategorie: Energetika

Ústecko se odklání od těžby uhlí

Vláda schválila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, navržený Ministerstvem pro místní rozvoj. Strategie počítá s tím, že rozvoj krajů má jít od těžby uhlí k moderní ekonomice, snižování sociálních rozdílů a lepšímu životnímu prostředí. Na strategický rámec má nyní dle rozhodnutí vlády navazovat vytvoření akčního plánu...

Kategorie: Aktuálně, Energetika

Miliardy na zlepšení životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí avizuje v tomto roce miliardové investice do zlepšení životního prostředí. Ještě do konce roku 2016 také bylo dočerpáno18 miliard korun z operačního programu Životní prostředí 2007–2013. Úspěch zažívá také OPŽP 2014+, kde jsou již vyhlášeny výzvy, které svým objemem pokryjí 55 % vyhrazených peněz v celém programu....

Kategorie: Energetika

Dárek v duchu evropských hodnot

Evropská komise využila začátek letošního adventu a v duchu dnes tak často zdůrazňovaných evropských hodnot předala evropským občanům, společnostem a institucím vánoční dárek: dobře zabalený a unijní mašličkou převázaný „zimní balíček“ legislativních návrhů hlavních směrnic pro další rozvoj obnovitelných zdrojů, snižování emisí, snižování spotřeby energie a reformu trhu s elektřinou....

Kategorie: Energetika

Evropská komise schválila notifikaci

Evropská komise schválila notifikační rozhodnutí pro podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) uvedených do provozu v období 2006–2012 a označila tuto podporu za slučitelnou s vnitřním trhem. Komise svým rozhodnutím stvrdila, že forma podpory je v souladu s unijními pravidly pro státní podporu a nenarušuje hospodářskou soutěž....

Kategorie: Aktuálně, Energetika

Koalice pro komunitní obnovitelné zdroje

V Praze se představila nová česká komunitní koalice pro podporu obnovitelných zdrojů energie. Je složená z více než šedesáti měst a obcí, jejich asociací, expertů z oboru a Hnutí DUHA. Jsou v ní zastoupeny obce a města napříč Českou republikou, od drobných vesnic až po krajská města v čele s...

Kategorie: Energetika

Ekologické daně, uhlík a biomasa v Česku

V Česku možná vznikne legislativní produkt, jenž by mohl podpořit domácí čistou energii z biomasy – tzv. uhlíková daň. Ale jako vždy je zde ona podmínka: Aby opravdu sloužila svému účelu, musí se udělat dobře. Zdanění jakékoliv zboží, služby či položky totiž zvyšuje cenu, a tudíž pobízí k nižší poptávce...

Kategorie: Energetika