Archiv pro rubriku: Distribuce

Filtr

Uzákonit akumulaci a vyřešit energošmejdy

Velkokapacitní baterie vznikají jako důležitá část moderní energetiky všude po světě. Opačná je situace v České republice, kde o akumulaci energie není v energetickém zákoně ani zmínka. Změnit to má novela zákona a pozměňovací návrh poslanců, který s bateriemi počítá a řeší také tzv. energošmejdy, čímž výrazně posílí práva spotřebitelů....

Kategorie: Distribuce

Akumulace čisté energie do plynovodů

Energetika budoucnosti počítá s výrazným podílem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Odborníci nyní řeší, jak lze přebytky vyrobené energie přechodně uložit. Jednou z možností je přeměna elektřiny na vodík či metan a jeho vtlačení do plynárenské soustavy. To je také předmětem společného výzkumného projektu Českého plynárenského svazu (ČPS), EGÚ Brno a...

Kategorie: Distribuce

Bateriové úložiště pro strojírenský závod

Akumulační stanice od společnosti AERS, s. r. o., je součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 200 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk, s. r. o., realizovala od podzimu 2019 v roli generálního dodavatele plzeňská společnost Matru, spol. s r. o. Strojírny Rumburk dodávají svým obchodním partnerům technologicky velmi náročné strojírenské zakázky,...

Kategorie: Distribuce

Výstavba chytrých energetických mikrosítí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT vyvinulo pro společnost Grideo inteligentní předávací místo energetické infrastruktury, které bude hrát důležitou roli při rozvoji chytrých energetických mikrosítí v České republice. Zařízení úspěšně prošlo testy a bude nabízeno developerům, kteří připravují výstavbu nových bytových domů a sídlišť

Kategorie: Distribuce

Nová příležitost pro bateriová úložiště(?)

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a. s., navrhuje od roku 2021 umožnit bateriovým systémům samostatné poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR). Doteď mohly velké baterie poskytovat SVR pouze jako součást tzv. fiktivního bloku tvořeného s turbogenerátorem v parních elektrárnách či teplárnách. Jestli to je opravdu férová nabídka se ukáže až v...

Kategorie: Distribuce

Evropa má strategii skladování energie

Evropská unie souhlasila s tím, že skladování energie bude v jejím čistém energetickém hospodářství budoucnosti zásadní. Evropští poslanci EP totiž velkou většinou přijali strategickou zprávu, která bude jádrem jejího programu ukládání energie a vodíku. ...

Kategorie: Distribuce

Nástroje na kultivaci trhu s energiemi

Klíčoví dodavatelé energií jsou připraveni na zpřísnění podmínek, jež má zavést novela energetického zákona. Od rychlého schválení jejího návrhu Parlamentem ČR si slibují posílení práv spotřebitelů a omezení aktivit tzv. energošmejdů. Přestože Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) inicioval rozsáhlé samoregulační aktivity, bez chybějící legislativy nebylo možné kultivovat...

Kategorie: Distribuce

Větrné turbíny slouží k ochraně soustavy

Vědci z University of Birmingham (VB) vyvinuli inteligentní systém, který řídí ukládání a uvolňování elektrické energie z větrných turbín, což významně sníží riziko výpadků elektrické sítě (blackout) a podpoří celosvětové zvýšení využívání větrné energie. Systém využívá proměnlivou rychlost rotorů větrných turbín k regulaci dodávek do sítě. University of Birmingham Enterprise...

Kategorie: Distribuce

ČEZ dokončil smart grid projekt

Společnost ČEZ Distribuce letos v únoru prezentovala výsledky projektu InterFlex na závěrečném setkání konsorcia v Paříži a následně i na finálním jednání se zástupkyní Evropské komise v Bruselu. Projekt byl zaměřen na zvyšování flexibility evropských distribučních sítí a byl dokončen v únoru 2020. Prokázal mimo jiné zásadní zlepšení integrace nových...

Kategorie: Distribuce

Smart Grids v Česku (2): Běžný uživatel

Decentralizované zdroje, zejména obnovitelné, se postupně spojují, a to díky moderním informačním a komunikačním technologiím. Vzniká koncept Smart Grids, neboli chytrých sítí. První část v minulém čísle byla věnována aktuálnímu stavu a implementaci chytrých sítí v České republice, druhá část se zabývá pozicí a rolí běžného uživatele.

Kategorie: Distribuce