Archiv pro rubriku: Alternativní zdroje

Filtr

Porovnání způsobů energetického využití odpadů

Před dvaceti lety Evropská unie podporovala výstavbu skládek odpadů, před deseti lety výstavbu spaloven odpadů. V současnosti nepodporuje ani spalovny a přichází s novou strategií oběhového hospodářství, která se orientuje na třídění, úpravu a recyklaci. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) nicméně soudí, že prostor i pro specifické energetické využití odpadů...

Kategorie: Alternativní zdroje

V Olomouci mají moderní překladiště odpadů

První červnový den bylo slavnostně otevřeno nové překladiště odpadů v Olomouci-Chválkovicích. Realizace projektu umožní především efektivní dopravu odpadu k dalšímu využití a případné likvidaci. Celkové náklady činily téměř 36 milionů korun, z toho asi 10 milionů bylo hrazeno z fondů EU prostřednictvím operačního programu Životní prostředí.

Kategorie: Odpadové hospodářství

Alternativní energie z komunálního odpadu

Obce mají za povinnost třídit komunální odpad a v červnu by měla Poslanecká sněmovna projednávat nový plán odpadového hospodářství ČR. Ten určí, jakým směrem se Česko vydá. Jisté je, že skládkování se postupně zastaví ve prospěch recyklace a energetického využití. Ekologové i zástupci odpadového hospodářství namítají, že návrh plánu pomáhá...

Kategorie: Alternativní zdroje

Spalovací mikroturbíny – lepší než plynové motory

Spalovací mikroturbína je zajímavé, perspektivní, ale širší veřejnosti stále trochu neznámé zařízení. Přitom ve světě jde o velmi rozvinutý obor a na webových stránkách Asociace mikroturbín (www.mikroturbina.cz) je možno nalézt mnoho informací a kontaktů. Asociace pořádá jednou ročně seminář s řadou aktuálních přednášek odborníků z Česka i ze zahraničí.

Kategorie: Alternativní zdroje

Odpad jako zdroj surovin i energie

Zpětný odběr výrobků jako prevence vzniku odpadu. To je hlavní téma pátého ročníku Semináře nejen pro "zelené firmy", který se letos koná 23. října v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Odborníci se v rámci semináře zaměří nejen na problematiku opětovného použití odpadu, ale také na jeho další materiálové...

Kategorie: Odpadové hospodářství

Využití plynu v dopravě je na vzestupu

Stlačený zemní plyn (CNG) pohání v ČR k dnešnímu dni zhruba 7500 vozidel a stává se u českých motoristů stále oblíbenějším alternativním palivem. CNG se stává reálnou volbou i v případě, kdy majitelé uvažují o výměně stávajícího automobilu. V článku přinášíme zajímavé statistiky o CNG v tuzemsku a příklad projektu...

Kategorie: Alternativní zdroje

Zařízení pro spalování odpadů s malou kapacitou

Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) s malou roční zpracovatelskou kapacitou (tzn. zhruba pod 20 kt/rok) nejsou odbornou veřejností považována za ekonomicky udržitelná. Obvyklým argumentem jsou podstatně vyšší měrné investiční a provozní náklady ve srovnání s jednotkami vyšších kapacit. Existují však projekty, kde to neplatí. Jedním z nich je ZEVO...

Kategorie: Odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů

V souladu s prioritami Evropské unie v oblasti nakládání s odpady se v poslední době diskutuje způsob, jak implementovat a prosadit do praxe strategii předcházení vzniku a minimalizace množství odpadu v podmínkách České republiky. Již méně se však hodnotí důsledky, které by důsledná implementace této strategie mohla mít na národní...

Kategorie: Odpadové hospodářství