Archiv pro rubriku: Alternativní zdroje

Filtr

Spaľovanie odpadu namiesto uhlia?

Slovenské elektrárne Nováky a Vojany počítajú s útlmom uhlia. Región však má potenciál na viac: stať sa európskym príkladom transformácie k zelenej ekonomike. Energetické zhodnocovanie odpadu by v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi a plynom produkovalo o 80 percent emisií CO2 menej ako spaľovanie uhlia.

Kategorie: Alternativní zdroje

Informace o stavbě reaktorů jsou tajné?

Podle organizace Calla – Sdružení pro záchranu prostředí odmítá ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnit podklady týkající se přípravy výstavby nových jaderných reaktorů. Calla zatím bezúspěšně žádá o zpřístupnění analýzy investorských modelů výstavby nového jaderného zdroje a postupu přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín. Tak se...

Kategorie: Alternativní zdroje

Spalovny v EU podporu (asi) nedostanou

V aktuálně zveřejněné Technické zprávě EU Taxonomy byly spalovny odpadů zařazeny do seznamu neudržitelných aktivit vedle jaderných a uhelných projektů. Podle tohoto zásadního dokumentu Evropské komise mají být z evropských fondů podporovány obnovitelné zdroje a úspory energie, recyklace odpadů a zejména pak předcházení jejich vzniku a opětovné používání výrobků. Zpráva...

Kategorie: Alternativní zdroje

Důležité nástroje na podporu recyklace

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) se spolu s dalšími subjekty aktivně účastní na jednáních a pracích na definování potřebných nástrojů na podporu recyklace. Nástrojů, které zatím nejsou obsaženy v balíku návrhů nové odpadové legislativy a je tedy nezbytné je tam doplnit. Jednou z klíčových aktivit v tomto snažení je spolupráce...

Kategorie: Alternativní zdroje

Teplárny investovaly do snížení emisí

V loňském naše teplárny investovaly do ekologizace provozů snižující emise další více než 2 miliardy korun. Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již více než 23 miliardy korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2018 o...

Kategorie: Alternativní zdroje

Z podřadné biomasy ušlechtilý plyn

Pro příklad, jak využít energetický potenciál gastroodpadu a dalšího méně kvalitního bioodpadu z velkoměstské aglomerace a blízkého okolí, jsme se vypravili do Vídně. Tamější magistrát, respektive jeho oddělení pro odpadové hospodářství MA 48, provozuje již více než deset let bioplynovou stanici (BPS) Biogas Wien jako jediné zařízení svého druhu v...

Kategorie: Alternativní zdroje

Skutečný vliv emisí z tepláren a spaloven

Hlavním argumentem odpůrců spaloven komunálních odpadů (resp. zařízení pro energetické využití odpadů – ZEVO) je, že jsou zdrojem škodlivých emisí. Jako problém to bývá vnímáno také u velkých tepláren na uhlí a biomasu. Jaký je skutečný vliv těchto zařízení na kvalitu ovzduší? Má tlak státu na další snižování emisí ještě...

Kategorie: Alternativní zdroje

Teplárny investovaly do snížení emisí

V loňském roce investovali provozovatelé tepláren do ekologizace provozů snižující emise další více než 2 miliardy korun. Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již přes 23 miliard korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2018 o...

Kategorie: Alternativní zdroje

Ovzduší můžeme zlepšit i palivem z LPG

Vozidla na alternativní paliva mají zásadní význam pro snížení emisí škodlivých plynů a prachových částic v silniční dopravě. Automobily s nulovými emisemi se však prosazují jen pomalu a podíl elektromobilů dosáhne v evropském měřítku do roku 2030 maximálně 15 procent. I tak je v krátkodobém a střednědobém horizontu možné emise...

Kategorie: Alternativní zdroje