Archiv pro rubriku: Alternativní zdroje

Filtr

Na Expu bude i model malého reaktoru

Na světové výstavě Expo v Dubaji bude v našem pavilonu i model modulárního reaktoru, který vyvíjí Centrum výzkumu Řež ze skupiny ÚJV Řež. Projekt Energy Well je prvním ze dvou prototypů modulárních reaktorů českého původu. Na výstavě se představí i unikátní zařízení UCEEB ČVUT v Praze pro výrobu vody v...

Kategorie: Alternativní zdroje

Teplárny získávají významnou podporu

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny na svém červnovém zasedání doporučil dolní komoře Parlamentu České republiky schválit pozměňovací návrh poslance Pustějovského (ANO), který zavádí přechodnou transformační podporu výroby tepla. Pro české teplárny jde o velmi důležitý bod pro získání podpory jejich činnosti v rámci projednávání novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE).

Kategorie: Alternativní zdroje

Český plynárenský svaz volil nové vedení

Prosazování zemního plynu jako primární náhrady za dosluhující uhlí, dekarbonizace a přechod na nízkoemisní energetiku například s využitím vodíku či jiných alternativních plynů v rámci ČR a Evropy. To jsou některé z priorit, jež na červnovém 14. sjezdu Českého plynárenského svazu (ČPS) stanovili jeho členové novému vedení svazu. Předsedou Rady...

Kategorie: Alternativní zdroje

Vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů

Dekarbonizační politika Evropské unie přisuzuje ve svých plánech na snižování emisí skleníkových plynů a dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 zásadní význam vodíku a technologiím s ním spojeným. S využitím vodíku se počítá v odvětvích průmyslu, dopravy, energetiky nebo stavebnictví.

Kategorie: Alternativní zdroje

Zemní plyn by mohl být „zelenou“ investicí

V posledních letech řada evropských zemí přichází s plány na útlum jaderné a uhelné energetiky, otázkou tak zůstává, které zdroje je v budoucnu nahradí. Jako přechodné palivo je často zmiňován zemní plyn, který by mohl pomoci snížit spotřebu uhlí v teplárenství a poskytnout zálohu pro období s nepříznivými podmínkami pro...

Kategorie: Alternativní zdroje

Unijní experti rozhodují o jaderné energii

Expertní orgán Evropské komise, Společné výzkumné středisko (JRC), vyneslo rozsudek nad budoucností jaderné energie. V aktuálně zveřejněné zprávě ji označilo za udržitelnou. Krok kritizují ekologické organizace. Komise však zdůraznila, že verdikt JRC není konečným krokem a přehodnotí jej ještě další odborníci.

Kategorie: Alternativní zdroje

Evropská unie zavádí vodíkové hospodářství

Během německého předsednictví se Evropská unie definitivně připojila k trendu zavádění vodíkového hospodářství jen měsíc po zveřejnění německé Národní vodíkové strategie. Vodík by v unii mohl výrazně podpořit dekarbonizaci průmyslu, dopravy, výroby elektřiny a vytápění budov. Evropská unie má zjevně našlápnuto i ke svému cíli – stát se světovým lídrem...

Kategorie: Alternativní zdroje

Nové technologie jsou zatím ve vývoji

Jak vyplývá ze zprávy Perspektivy energetických technologií 2020 aktuálně vydané Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 se musí urychlit zavádění inovací výroby zelené elektřiny, vodíku, biometanu a ukládání oxidu uhličitého. Technologie, které by měly zajistit přes 45 procent plánovaného snížení emisí v roce 2050, jsou...

Kategorie: Alternativní zdroje

Vývoj technologií na využití zeleného vodíku

Vývoj pokročilých technologií pro výrobu, skladování i využití takzvaného „zeleného vodíku“ je společným projektem českých výzkumníků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Západočeské univerzity v Plzni a společnosti LISS. Nová metoda má pomoci navýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů. Projekt finančně podpořila Technologická agentura České republiky.

Kategorie: Alternativní zdroje

Plyn domácnostem s kompenzacemi emisí

Průměrná tříčlenná domácnost, která topí zemním plynem, vyprodukuje za jeden rok okolo dvou tun CO2. Většina emisí se do ovzduší dostane během topné sezony. Řešení, jak snížit vysoké množství skleníkového plynu, u nás jako první nabízí energetický startup bezDodavatele. Ten domácnostem nabízí odběr tzv. zeleného plynu. Za každou tunu CO2...

Kategorie: Alternativní zdroje