Archiv pro rubriku: Alternativní zdroje

Filtr

Informace o stavbě reaktorů jsou tajné?

Podle organizace Calla – Sdružení pro záchranu prostředí odmítá ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnit podklady týkající se přípravy výstavby nových jaderných reaktorů. Calla zatím bezúspěšně žádá o zpřístupnění analýzy investorských modelů výstavby nového jaderného zdroje a postupu přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín. Tak se...

Kategorie: Aktuálně, Alternativní zdroje

Spalovny v EU podporu (asi) nedostanou

V aktuálně zveřejněné Technické zprávě EU Taxonomy byly spalovny odpadů zařazeny do seznamu neudržitelných aktivit vedle jaderných a uhelných projektů. Podle tohoto zásadního dokumentu Evropské komise mají být z evropských fondů podporovány obnovitelné zdroje a úspory energie, recyklace odpadů a zejména pak předcházení jejich vzniku a opětovné používání výrobků. Zpráva...

Kategorie: Alternativní zdroje

Z podřadné biomasy ušlechtilý plyn

Pro příklad, jak využít energetický potenciál gastroodpadu a dalšího méně kvalitního bioodpadu z velkoměstské aglomerace a blízkého okolí, jsme se vypravili do Vídně. Tamější magistrát, respektive jeho oddělení pro odpadové hospodářství MA 48, provozuje již více než deset let bioplynovou stanici (BPS) Biogas Wien jako jediné zařízení svého druhu v...

Kategorie: Alternativní zdroje

Skutečný vliv emisí z tepláren a spaloven

Hlavním argumentem odpůrců spaloven komunálních odpadů (resp. zařízení pro energetické využití odpadů – ZEVO) je, že jsou zdrojem škodlivých emisí. Jako problém to bývá vnímáno také u velkých tepláren na uhlí a biomasu. Jaký je skutečný vliv těchto zařízení na kvalitu ovzduší? Má tlak státu na další snižování emisí ještě...

Kategorie: Alternativní zdroje

Teplárny investovaly do snížení emisí

V loňském roce investovali provozovatelé tepláren do ekologizace provozů snižující emise další více než 2 miliardy korun. Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již přes 23 miliard korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2018 o...

Kategorie: Alternativní zdroje

Ovzduší můžeme zlepšit i palivem z LPG

Vozidla na alternativní paliva mají zásadní význam pro snížení emisí škodlivých plynů a prachových částic v silniční dopravě. Automobily s nulovými emisemi se však prosazují jen pomalu a podíl elektromobilů dosáhne v evropském měřítku do roku 2030 maximálně 15 procent. I tak je v krátkodobém a střednědobém horizontu možné emise...

Kategorie: Alternativní zdroje

Vodíkové technologie v energetice

Článek se zabývá rostoucím potenciálem vodíku v současné a budoucí energetice, která počítá se širokým využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Vzniklý vodík, respektive metan nachází využití jak v domácnostech pro výrobu tepelné a elektrické energie prostřednictvím mikrokogeneračních jednotek, tak v energetickém sektoru pro zpětnou výrobu elektrické energie v době...

Kategorie: Alternativní zdroje

Jaká bude role zemního plynu?

Podzimní plynárenská konference, tradičně organizovaná Českým plynárenským svazem (ČPS), se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu v Praze. Před více než 300 účastníky vystoupí několik desítek řečníků z řad představitelů státní správy, evropských institucí a vrcholového managementu energetických firem. Záštitu nad 26. ročníkem tohoto prestižního setkání převzali: MPO, MŽP,...

Kategorie: Alternativní zdroje

Zájem o stlačený plyn roste

Důvěra v dieselové motory, jíž před čtyřmi lety mohutně otřásla aféra Dieselgate, se pravděpodobně už nikdy neobnoví. Jakým ekologickým palivem je však možné naftu či benzín nahradit? Zajímavou alternativou k elektromobilům, které stále ještě odrazují vysokou pořizovací cenou, limitujícím dojezdem a nedostatečnou sítí dobíjecích stanic, je bezesporu stlačený zemní plyn...

Kategorie: Alternativní zdroje