Archiv pro rubriku: Alternativní zdroje

Filtr

Vodík v dopravě: budování infrastruktury

Jednou z cest, kterou chce Evropská unie dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, je i sázka na vodík. S jeho využitím se přitom počítá i při nasazení v dopravě, kde by mohl pohon s vodíkovými palivovými články představovat alternativu ke klasickým bateriovým elektromobilům. V porovnání s nimi je však využití...

Kategorie: Alternativní zdroje

Teplárenství směřuje k novému rozvoji

27. ročník odborné konference Dny teplárenství a energetiky ukázal, že české teplárenství je nyní na dobré cestě k dalšímu rozvoji, k cíli má ale ještě daleko. Podobně jako v loňském roce, i letos otevřel konferenci místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Připomněl, že teplárenství se dotýká 1,7...

Kategorie: Alternativní zdroje

Alternativní palivo jako lokální zdroj

Hlavním palivem pro centrální výrobu tepla je u nás stále uhlí. Máme-li přejít na nízkouhlíkovou energetiku, bude nutné tento základní rys našeho teplárenství změnit a využívat jiná paliva, příznivější klimatu. Nedávno zveřejněná studie ČVUT zkoumá, jaké investice budou potřeba v teplárenství, aby bylo dosaženo cílů v oblasti klimatu. S přechodem...

Kategorie: Alternativní zdroje

Odpad ze spalovny na stavební materiál

Hlavní město chystá přeměnu desítek tun škváry, která vzniká při spalování odpadu v malešické spalovně, na stavební materiál. Místo odpadu, který se musí za desítky milionů korun ročně odvážet na skládky, tak může město získat surovinu využitelnou zejména jako podkladový materiál ve stavebním průmyslu. Proces likvidace komunálního odpadu v metropoli...

Kategorie: Alternativní zdroje

Na Expu bude i model malého reaktoru

Na světové výstavě Expo v Dubaji bude v našem pavilonu i model modulárního reaktoru, který vyvíjí Centrum výzkumu Řež ze skupiny ÚJV Řež. Projekt Energy Well je prvním ze dvou prototypů modulárních reaktorů českého původu. Na výstavě se představí i unikátní zařízení UCEEB ČVUT v Praze pro výrobu vody v...

Kategorie: Alternativní zdroje

Teplárny získávají významnou podporu

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny na svém červnovém zasedání doporučil dolní komoře Parlamentu České republiky schválit pozměňovací návrh poslance Pustějovského (ANO), který zavádí přechodnou transformační podporu výroby tepla. Pro české teplárny jde o velmi důležitý bod pro získání podpory jejich činnosti v rámci projednávání novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE).

Kategorie: Alternativní zdroje

Český plynárenský svaz volil nové vedení

Prosazování zemního plynu jako primární náhrady za dosluhující uhlí, dekarbonizace a přechod na nízkoemisní energetiku například s využitím vodíku či jiných alternativních plynů v rámci ČR a Evropy. To jsou některé z priorit, jež na červnovém 14. sjezdu Českého plynárenského svazu (ČPS) stanovili jeho členové novému vedení svazu. Předsedou Rady...

Kategorie: Alternativní zdroje

LPG má potenciál omezit emise

Světová asociace LPG (WLPGA) každoročně vyhlašuje LPG day, který připomíná význam i aktuální trendy v oblasti využití zkapalněného ropného plynu (LPG). V Česku si LPG stále drží čelní pozici v segmentu alternativních paliv. Jeho význam nicméně roste jakožto zdroje energie pro domácnosti i firmy. V tuzemsku je totiž nemálo lokalit,...

Kategorie: Alternativní zdroje

Vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů

Dekarbonizační politika Evropské unie přisuzuje ve svých plánech na snižování emisí skleníkových plynů a dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 zásadní význam vodíku a technologiím s ním spojeným. S využitím vodíku se počítá v odvětvích průmyslu, dopravy, energetiky nebo stavebnictví.

Kategorie: Alternativní zdroje

Zemní plyn by mohl být „zelenou“ investicí

V posledních letech řada evropských zemí přichází s plány na útlum jaderné a uhelné energetiky, otázkou tak zůstává, které zdroje je v budoucnu nahradí. Jako přechodné palivo je často zmiňován zemní plyn, který by mohl pomoci snížit spotřebu uhlí v teplárenství a poskytnout zálohu pro období s nepříznivými podmínkami pro...

Kategorie: Alternativní zdroje