Archiv pro rubriku: Alternativní zdroje

Filtr

Spolupráce na dekarbonizaci teplárenství

V České republice je zásobována teplem z tepláren více než třetina obyvatel. Především menší teplárny převážně na uhlí však v budoucnu již nedokáží plnit přísné emisní limity. Významnou pomocí při dekarbonizaci může být přechod z uhlí na zemní plyn. Akutní hrozba růstu cen za teplo, většího znečištění ovzduší ve městech...

Kategorie: Alternativní zdroje

Energetické využití odpadů v Česku stagnuje

V Česku nyní fungují čtyři zařízení na energetické využití komunálních odpadů a jejich kapacita je naplněna. Nová se zatím nebudují. Buď čekají na vyjasnění legislativy, nebo narážejí na silný odpor veřejnosti. Porovnáme-li naši situaci s vyspělou Evropou, vyvstává dělicí čára mezi zeměmi s pokročilým odpadovým hospodářstvím a zeměmi ostatními, kam...

Kategorie: Alternativní zdroje

Rozhodlo se, ale přitom chybí informace

Vláda ČR se rozhodla sama si půjčit a pak úvěrovat obrovské náklady na nový reaktor v Dukovanech. Kromě toho MPO zpracovalo návrh zákona, kterým má poskytnout garantovanou výkupní cenu elektřiny z nového bloku na nejméně 30 let. Tu zaplatí české domácnosti a firmy v ceně za elektřinu. ČEZ má navíc...

Kategorie: Alternativní zdroje

Spaľovanie odpadu namiesto uhlia?

Slovenské elektrárne Nováky a Vojany počítajú s útlmom uhlia. Región však má potenciál na viac: stať sa európskym príkladom transformácie k zelenej ekonomike. Energetické zhodnocovanie odpadu by v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi a plynom produkovalo o 80 percent emisií CO2 menej ako spaľovanie uhlia.

Kategorie: Alternativní zdroje

Informace o stavbě reaktorů jsou tajné?

Podle organizace Calla – Sdružení pro záchranu prostředí odmítá ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnit podklady týkající se přípravy výstavby nových jaderných reaktorů. Calla zatím bezúspěšně žádá o zpřístupnění analýzy investorských modelů výstavby nového jaderného zdroje a postupu přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín. Tak se...

Kategorie: Alternativní zdroje

Spalovny v EU podporu (asi) nedostanou

V aktuálně zveřejněné Technické zprávě EU Taxonomy byly spalovny odpadů zařazeny do seznamu neudržitelných aktivit vedle jaderných a uhelných projektů. Podle tohoto zásadního dokumentu Evropské komise mají být z evropských fondů podporovány obnovitelné zdroje a úspory energie, recyklace odpadů a zejména pak předcházení jejich vzniku a opětovné používání výrobků. Zpráva...

Kategorie: Alternativní zdroje

Důležité nástroje na podporu recyklace

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) se spolu s dalšími subjekty aktivně účastní na jednáních a pracích na definování potřebných nástrojů na podporu recyklace. Nástrojů, které zatím nejsou obsaženy v balíku návrhů nové odpadové legislativy a je tedy nezbytné je tam doplnit. Jednou z klíčových aktivit v tomto snažení je spolupráce...

Kategorie: Alternativní zdroje

Teplárny investovaly do snížení emisí

V loňském naše teplárny investovaly do ekologizace provozů snižující emise další více než 2 miliardy korun. Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již více než 23 miliardy korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2018 o...

Kategorie: Alternativní zdroje

Z podřadné biomasy ušlechtilý plyn

Pro příklad, jak využít energetický potenciál gastroodpadu a dalšího méně kvalitního bioodpadu z velkoměstské aglomerace a blízkého okolí, jsme se vypravili do Vídně. Tamější magistrát, respektive jeho oddělení pro odpadové hospodářství MA 48, provozuje již více než deset let bioplynovou stanici (BPS) Biogas Wien jako jediné zařízení svého druhu v...

Kategorie: Alternativní zdroje