Jak na prohlídky plynových motorů

Motivací pro tento příspěvek byl oběžník firmy ExxonMobil, kterou zastupuje v ČR společnost Maier & Korduletsch Maziva k. s. I když je dodavatelem olejů Mobil Pegasus určených právě pro plynové motory a řady dalších produktů značky Mobil, poskytuje i další služby. Výsledkem těchto aktivit je i následující doporučení.

Výtah z článku, který vyšel v časopisu Energie 21 číslo 2/2021.

V době, kdy „čas jsou peníze“, přináší boroskopická prohlídka možnost vnitřní kontroly motorů bez nutnosti jejich demontáže. Může být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, rozhodnutí o záměně olejů a intervalu jejich výměny, stanovení termínů oprav a prokázání provozní způsobilosti zařízení.

Smysluplná a účelná kontrola by se měla týkat kontroly spalovacího prostoru, a to vložky válce, hlav, pístů a ventilů.

Před zahájením prohlídky je nutné se přesvědčit, zda proběhly všechny bezpečnostní úkony (přítomnost H2S, zabezpečení stroje proti startu, první pomoc atd.). Nepodceňujte ani použití ochranných pomůcek a kontrolu splnění odpovídajících bezpečnostních předpisů.

  1. Vložky válců

Po zasunutí boroskopu do válce byste měli vidět křížové šrafování (stopy po honování). V ideálním případě by mělo být jasně a dobře vidět křížové šrafování na horní straně vložky stejně jako ve spodní části. Částice karbonu mohou časem vložku válce vyleštit a zanechají hladký povrch bez viditelných stop po honování – dojde k zaleštění vývrtu. V horní části válce uvidíte stopy po spalování a můžete kontrolovat tloušťku černých karbonových ložisek. Tloušťku úsad i rozsah zaleštění porovnejte s příručkou výrobce. Pokud překročí předepsané hodnoty, vložka by měla být vyměněna.

Je důležité si uvědomit, že zaleštěné části a úsadami zanesený honovaný povrch výrazně zvyšují spotřebu oleje.

  1. Hlavy válců

V tomto prostoru se kontrola týká přítomnosti popela. Zkontrolujte, zda je jeho vrstva rovnoměrně rozložená. Pokud tomu tak není, může to znamenat nehomogenitu tepelného zatížení. Nadměrné množství popela naznačuje, že není zvoleno správné mazivo. Je také důležité zkontrolovat, zda se zde nevyskytují praskliny v sedlech ventilů nebo dokonce praskliny a stopy po průsaku chladicí kapaliny.

  1. Písty

Na horní straně pístu je nutné zkontrolovat množství usazeného karbonu. Usazeniny by měly být rovnoměrně rozděleny. Nerovnoměrné nánosy jsou známkou nehomogenního spalování. Zkontrolujte, zda se na pístu nevyskytují důkazy samozápalů, které se mohou projevit jako krátery, jamky a olámané okraje pístu. Dále zkontrolujte náznaky přítomnosti vody nebo oleje ve spalovacím prostoru, které by svědčily o úniku z chladicího okruhu nebo mazacího systému.

  1. Ventily

Nejprve prohlédněte ukládání karbonu na talíři výfukových ventilů. Nadměrný výskyt usazenin a černé zbytky znamenají špatné spalování. Malá vrstva popela na talíři ventilů izoluje povrch od působení tepla při spalování, ale příliš silná vrstva může způsobit bodové tepelné zatížení, které vyústí ve vylámání okraje ventilů, podpálení sedel ventilů nebo jejich spálení.

Dále zkontrolujte sací ventily. I zde platí, že stav a vrstva popela je rozhodující pro zhodnocení kvality mazání a správnosti výběru oleje. I zde platí, že nerovnoměrné rozložení popela ukazuje na nehomogenní tepelné zatížení a jeho větší množství může být způsobené nadměrnou spotřebou oleje (ztráty těsnící schopnosti pístních kroužků nebo vydřené dříky ventilů). Zkontrolujte obě skupiny ventilů, zda se na nich nevyskytují trhliny nebo nejsou zaklepány. Motor s poškozenými ventily by neměl být znovu nastartovaný bez jejich výměny nebo opravy.

Uvedené rady a doporučení vycházejí ze zkušeností ExxonMobil Field Engineering Support a lze je využít pro všechny typy plynových motorů. Hlavním cílem naší společnosti je nejen dodávat oleje a maziva, ale i poskytovat poradenské a ostatní služby, které pomohou zákazníkům zajistit bezproblémový chod jejich strojů a zařízení.*

http://www.mkmaziva.cz

Ing. Václav Miškovský, DLE (Distributor Lubes Engineer)

Maier & Korduletsch Maziva

Ilustrační obrázek archiv firmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *