Hospodářský výbor procenta nesjednotil

Hospodářský výbor sněmovny se zabýval novelou zákona o podporovaných zdrojích energie. Zásadním tématem je stanovení nejvyššího povoleného vnitřního výnosového procenta, tzv. IRR, pro jednotlivé zdroje energie. Členové výboru se opět neshodli na žádném pozměňovacím návrhu a do druhého čtení tak postupuje původní vládní znění, které nastavuje výnosnost pro fotovoltaiku na 6,3 procenta. Jiné obnovitelné zdroje energie přitom mají navrženou povolenou výnosnost vyšší.

Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), klíčový dokument pro rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice, prošla v lednu letošního roku prvním čtením v Poslanecké sněmovně.  Zásadní změnou, kterou vládní novela přináší, je nastavení tzv. nejvyššího povoleného vnitřního výnosového procenta pro obnovitelné zdroje energie, které má být opatřením vůči případné překompenzaci podpory. Novela zákona však každému zdroji obnovitelné energie nyní nastavuje jinou úroveň IRR, což je v rozporu s původní metodikou podpory. Nejnižší hodnotu přitom dostala fotovoltaika, jen 6,3 procenta. Větrná a vodní energie získala 7 %, biomasa 9,5 % a bioplyn 10,6 procenta.
Solární asociace s tímto návrhem nesouhlasí a považuje ho za silně diskriminační. „Poslanci hospodářského výboru promeškali šanci nastavit jasné a transparentní podmínky pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie. Zároveň ukázali, že jim nevadí diskriminace některých obnovitelných zdrojů, na kterou upozorňovaly průmyslové svazy, ministerstva i legislativní rada vlády. Opatření dopadne na tisíce provozovatelů elektráren, spoustu z nich může zlikvidovat. Tratit na tom budou na ně navázané firmy, a tím pádem i celá česká ekonomika,” komentuje doporučení Hospodářského výboru Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.
Šanci zastavit ohrožení tisíců projektů solárních elektráren mají nyní všichni poslanci ve druhém čtení. „Česko se samo zavázalo k plnění klimatických cílů, zároveň ale podniká kroky, v důsledku kterých nebude schopno tyto cíle plnit. Pokud novela projde v původním znění, způsobí to nestabilitu v celém sektoru OZE, která ohrozí financování a výstavbu nových zdrojů. V solární asociaci doufáme, že v druhém čtení poslanci tento návrh odmítnou,” dodává Jan Krčmář.
Sjednocení výše IRR pro všechny OZE přitom již dříve podpořily i mnohé významné instituce a asociace: Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz měst a obcí ČR, Svaz moderní energetiky, Agrární komora ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Komora OZE, Aliance pro energetickou soběstačnost, Česká bankovní asociace, Česká leasingová a finanční asociace, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Energetický regulační úřad, Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Legislativní rada vlády ČR.

Red (Zdroj: Solární asociace)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *