Investice do OZE je třeba zdvojnásobit

Poradenská společnost EY uveřejnila koncem roku již 54. index atraktivnosti zemí pro investice do OZE (Renewable Energy Country Attractiveness Index, RECAI). V doprovodné zprávě se uvádí, že pokud chceme do budoucna skutečně směřovat k uhlíkové neutralitě, je potřeba investovat nejen do výroby energie z OZE, ale také do elektrifikace dopravy a teplárenství, do vodíkové energie nebo do inteligentních distribučních sítí, díky nimž lze v reálném čase regulovat decentralizovanou výrobu a spotřebu elektrické energie.

Pokud chceme uskutečnit scénář udržitelného rozvoje navržený Mezinárodní energetickou agenturou, musí se investice do obnovitelných zdrojů energie zdvojnásobit z 300 miliard USD přislíbených v roce 2018 na průměrných 600 miliard USD ročně. Do roku 2050 by to bylo celkem asi 18,6 bilionu USD.
Globální jedničkou v investicích do obnovitelných zdrojů je podle aktuálního žebříčku stále Čína, která si svou pozici udržela především díky objemu investic, a to i přes 39% pokles v letošním prvním pololetí. Jeho důvodem je přechod od garantovaných výkupních cen energie produkované větrnými a solárními elektrárnami na aukce. Ani na druhé příčce žebříčku nedošlo k žádné změně: udržely si ji Spojené státy, kde se připravuje řada projektů mořských větrných parků a solární a pevninské větrné elektrárny mohou stále využívat slevy na dani. Velká Británie si přes nejistotu spojenou s brexitem polepšila na sedmé místo: svůj podíl na tom mají aukce energie vyrobené v mořských větrných parcích, díky nimž se tato energie již nebude dotovat. Vzestup na žebříčku zaznamenalo také např. Španělsko nebo Vietnam, kde k tomu přispěl především rostoucí trh se solární energií. A do první 40 sledovaných zemí se po několika obtížných letech znovu vrátilo Polsko.
Zpráva EY také analyzuje příležitosti, které se před energetikou otevírají v souvislosti s úsilím o dosažení nulových emisí skleníkových plynů, i překážky, které bude na této cestě nutné překonat. Bude to mimo jiné vyžadovat větší otevřenost inovativnějším investičním modelům, které propojí kapitál s výrobními kapacitami. Cílem je výrazné zrychlení zavádění klíčových moderních technologií, jako jsou decentralizované zdroje energie, elektromobily, demand-response technologie, tj. technologie umožňující optimalizovat výrobu elektrické energie podle aktuální poptávky, i systémy pro skladování energie.
Blahoslav Němeček, partner týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy, k tomu řekl: „Na nové projekty v oblasti obnovitelných zdrojů bude potřeba obrovský kapitál, takže se určitě v nejbližších letech objeví spousta nových investičních modelů. Tyhle projekty jsou totiž stále komplexnější a zasahují do celé řady odvětví. Proto je nutné hledat nové finanční zdroje a nové mechanismy, jak efektivně získat finance. Uhlíková neutralita bude vyžadovat hlubokou změnu téměř ve všech oblastech ekonomiky, nicméně energetika bude hrát v tomto úsilí ústřední roli. Pro sektor energetiky to znamená mimořádnou šanci na transformaci, která je zároveň nevyhnutelná.“
Analytici z EY zdůrazňují, že energetika se musí zbavit nálepky, že se mění jen velmi pomalu. Je třeba ukázat rozhodnost a přijmout rázná opatření – především používat nové technologie, investovat do energetické účinnosti a plošně prosadit tzv. carbon pricing, tedy zpoplatnění emisí skleníkových plynů.*
Gro (Zdroj: EY)
Obrázky:
Bude třeba investovat i do energetiky inteligentních měst. Foto archiv/Revision energy
Prvních 40 zemí světa s nejvyšší atraktivitou pro investice do OZE. Zdroj/EY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *