Financování zemědělských bioplynových stanic

GE Money Bank vnímá bioplynové stanice jako perspektivní oblast rozvoje a diverzifikace zemědělské výroby. S financováním výstavby zemědělských bioplynových stanic (BPS) začala již v létě 2007 a od té doby schválila 16 úvěrů tohoto typu. Jejich průměrná výše dosahuje 45 milionů Kč a splatnost se pohybuje nejčastěji kolem desti let. Úvěrové financování slouží ve většině případů k financování 100 % nákladů investice.

GE Money Bank přistupuje k žádostem o úvěr velmi zodpovědně. Pečlivě analyzuje velikost projektu v poměru k finanční síle investora, předem upozorňuje zemědělce, že k výstavbě a především náběhu BPS je třeba přistupovat s jistou časovou tolerancí. Také proto zatím financované i ukončené projekty běží bez problémů.

 

Hlavní parametry, které se hodnotí v rámci úvěrové analýzy projektu BPS, jsou dlouhodobá dostupnost vstupů, stabilita ekonomiky investora, reference  generálního dodavatele a posouzení cash flow.

 

GE Money Bank se zemědělci také spolupracuje v rámci připomínkování a společného doladění znění Smlouvy o dílo (SOD) – tato by neměla být pro klienta jednostranně nevýhodná, očekává se vyrovnanost podmínek placení a sankcí pro obě smluvní strany. Vyjádření k textu SOD je jednou z přidaných hodnot, které GE Money Bank poskytuje svým klientům.

 

V případě ekologických projektů mají podnikatelé možnost využít dotace ze  strukturálních fondů EU. Proto GE Money Bank klientům ve spolupráci se společností AgroConsult nabízí službu EU Servis, která přístup k finanční podpoře z Evropské unie výrazně usnadňuje. Společnost AgroConsult Bohemia je od dubna 2008 členem skupiny GE Money Česká republika.

 

Podklady investora pro posouzení úvěru:

– ekonomika investora plus výhled

– studie proveditelnosti

– rozpočet projektu a časový harmonogram

– propočty vstupů a výstupů

– energetický audit

– ověření možnosti připojení k elektrické rozvodné síti

– návrh smlouvy s dodavatelem

– dotační dokumentace

 

Celý článek je otištěn v čísle 2/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ing. Eva Dubovská, GE Money Bank, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *