Evropský parlament schválil šedesát procent

Evropský parlament podpořil vyšší emisní cíl do roku 2030. Podle europoslanců by měla Evropa snížit množství vypouštěného oxidu uhličitého o 60 %, Evropská komise v září navrhla 55% cíl. Nevládní organizace a svazy, které podporují boj proti klimatické změně a obhajují rozvoj moderní energetiky, tuto pozici Evropského parlamentu vítají.

Svým hlasováním pro ambiciózní redukci emisí skleníkových plynů o minimálně 60 % oproti roku 1990 se Evropský parlament postavil za návrh svého výboru pro životní prostředí, který tento cíl odhlasoval již 10. září. Jde o mnohem vyšší cíl než je návrh na 55% redukci emisí, který 16. září představila Evropská komise. O finálním výsledku však rozhodne až Evropská rada, která se má sejít již příští týden, a tzv. trialog, což je následné jednání mezi Radou, EP a Komisí.

Z českých europoslanců podpořila 60 % snížení emisí do roku 2030 trojice pirátu Peksa, Kolaja a Gregorová, a Stanislav Polčák a Tomáš Zdechovský z frakce EPP, Luděk Niedermayer se zdržel. Ostatní čeští europoslanci návrh nepodpořili, Kateřina Konečná nehlasovala. A jaké jsou aktuální komentáře zástupců svazů a organizací?

Jan Freidinger z Greenepace k tomu řekl: „Evropský parlament svým hlasováním přiblížil klimatickou politiku doporučením vědců a dal tak naději mladým lidem i budoucím generacím, že naše planeta stále bude místem, kde mohou žít. V cestě už stojí jen několik málo zemí EU a jejich lídři, bohužel včetně premiéra Babiše, který snahy řešit klimatickou krizi opakovaně podkopává a vystupuje proti jakémukoliv přiblížení klimatických cílů doporučením klimatologů.”

Michaela Pixová z Klimatické koalice sdělila: „Vyšší ambice Evropského parlamentu jsou zcela určitě krokem správným směrem a mnohem víc nás přibližují k plnění cílů Pařížské dohody, k jejichž dosažení by podle vědeckých závěrů bylo v tuto chvíli potřeba emise do roku 2030 snížit alespoň o 65 %. Zatímco Evropský parlament vyslechl občany Evropské unie, kteří volají po mnohem důraznějším boji s klimatickou krizí, česká vláda hrozby představované nebezpečným oteplením nadále podceňuje. Nejen že pro rychlejší přechod na klimaticky neutrální hospodářství nedělá téměř vůbec nic na domácí půdě, ale s největší pravděpodobností v tom bude chtít blokovat i zbytek Evropské unie. Doufejme proto, že v blížících se parlamentních volbách zvítězí strany, které klima berou vážně.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA k tomu řekl: „Parlament podpořil nejen lepší ochranu klimatu, ale také větší impuls pro nutnou modernizaci naší ekonomiky. Vyšší cíl pro snižování emisí by znamenal vyšší cíl pro rozvoj čistých obnovitelných zdrojů a úspor energie – tedy větší příležitosti pro evropský průmysl, nová pracovní místa i nižší účty rodin za energie.”

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu doplnila: „Evropský parlament dostál svému mandátu, se kterým byl loni zvolen, tedy hájit zájmy evropských občanů, kteří chtějí řešit klimatickou krizi co nejrychleji. Míč je nyní na straně členských států, kde lze ale očekávat největší neshody. Do konce roku by však měl být nový cíl znám a výsledek parlamentního hlasování nahrává tomu, že se konečný cíl bude pohybovat v rozmezí 55–60 procent.”

Podle mnoha odborníků je téměř jisté, že Evropa bude chtít snížit emise nejméně o 55 procent. A s tím by také měla počítat česká vláda. „Hlasování parlamentu by mělo Česko probudit, naše vláda musí skoncovat se současným vlažným přístupem k rozvoji obnovitelných zdrojů a využití potenciálu energetických úspor. Investice do nových zdrojů pomohou české ekonomice a vytvoří nová pracovní místa například v regionech, ve kterých dojde postupně k útlumu těžby uhlí. Moderní energetika skýtá obrovský prostor pro inovace. upozornil Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Podobný názor má i Martin Madej, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost: „Rychlejší redukce emisí vytvoří příležitosti pro nové investice, které přinesou miliony pracovních míst. Sníží také závislost Evropy na dovozu energetických surovin a zlepší ovzduší ve městech. Česko může pomocí obnovitelných zdrojů v bývalých těžebních lokalitách nastartovat zcela nový rozvoj těchto regionů.“

Red (Zdroj: Nevládní organizace)

Foto archiv/Shutterstock

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *