Evropská unie bude uhlíkově neutrální

Náročné jednání Evropské rady skončilo dohodou 27 členských států EU na cíli dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Dohodu na tomto cíli podpořilo i Česko, které ji dosud blokovalo. Předseda vlády Andrej Babiš však tento postoj nakonec změnil. Jedinou členskou zemí, která se zatím k cíli nepřihlásila, je Polsko. To se pokoušelo vyjednávat posunutí cíle na rok 2070. Dohodu Evropské unie nakonec nevetovalo, ale získalo výjimku, o které bude Evropská rada znovu jednat v červnu 2020.

Zásadní význam nyní bude mít konkrétní legislativa, na podkladě které se plán zvaný European Green Deal (Evropský zelený úděl), bude uvádět do života. Na tom bude Evropská komise pracovat v příštím roce. Už 8. ledna 2020 se bude jednat o podobě tzv. Just Transition Fund, z něhož by se některá opatření na přechod k uhlíkově neutrální ekonomice měla financovat. V únoru Evropská komise představí Climate Law, hlavní nástroj pro přechod k uhlíkové neutralitě.
– Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, k přijetí dohody řekla: „Sláva. Cíl uhlíkové neutrality je výhodný hlavně pro Čechy a Češky. Právě my potřebujeme vyčistit vzduch od zplodin ze spalování fosilních paliv, rozhýbat rozvoj čistých domácích obnovitelných zdrojů a vrátit život do naší krajiny. Je dobře, že jej premiér Babiš nakonec nezablokoval. Nyní musí začít makat na ochraně klimatu i doma. Promrhat peníze za jaderný sen by byla chyba. V první řadě je potřeba zvýšit cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030, který má vláda co nevidět poslat do Bruselu a je stále daleko za našimi možnostmi.“
– Alexander Ač, klimatolog a ekolog, Ústav pro výzkum globální změny, k tomu uvedl: „Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 je nevyhnutná podmínka pro udržení oteplení do 2 °C. Poté bychom měli dosáhnout negativní bilance. I když emise EU tvoří klesající podíl globálních emisí, vysíláme tak signál, že to s řešením změny klimatu myslíme vážně.“
– Edvard Sequens, energetický konzultant z Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, řekl: „Smělá, ale nezbytná vize byla schválena. Teď bude zapotřebí rychle pracovat na opatřeních, která emise skutečně sníží. V České republice jde v první řadě o rychlou náhradu spalování uhlí za obnovitelné zdroje energie, hodně práce nás také čeká v dopravě.“
– Jan Freidinger z Greenpeace nabádal k opatrnosti: „Tuto dohodu vítáme, ale nejásáme. Aby celý svět naplnil cíle Pařížské dohody a ponechal planetu obyvatelnou i pro naše děti a příští generace, musí dosáhnout uhlíkové neutrality všechny státy EU včetně Polska, a to ještě dříve – pokud možno okolo roku 2040. Musí také výrazně snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, alespoň o 65 % oproti roku 1990.“
– Michaela Pixová z Klimatické koalice uvedla: „Je velmi důležité, že už Česko nebude v rámci EU v pozici černé ovce, která otevřeně hazarduje s budoucností nás všech. Jde však pouze o formální rozhodnutí. Důležité budou především konkrétní činy, které musí přijít velice rychle. Cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 nesmí zůstat jen na papíře. Emise musíme začít snižovat okamžitě a v tom nám mohou pomoci pouze obnovitelné zdroje, nikoliv nové jaderné bloky.“
– Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku, dohodu uvítala: „Je dobře, že cíl klimatické neutrality tentokrát prošel a ani Andrej Babiš jej nakonec nezablokoval. Evropská unie má nyní jasnou vizi na příštích 40 let, podle které se bude její vývoj v mnoha oblastech řídit. Začít pracovat na dosažení této vize je potřeba hned teď. Prvním krokem by mělo být navýšení cíle pro snížení emisí pro rok 2030 ze současných 40 % na 65 %.“
– Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, v tiskové zprávě svazu upozornil na nové příležitosti: „Plány Evropské unii představují šanci pro proměnu energetiky také v Česku. Jde o obrovský balík příležitostí, který v sobě skrývá inovace v energetice, čisté ovzduší, boj proti suchu i lepší recyklaci materiálů. Klíčovým řešením je pak akcelerace rozvoje obnovitelných zdrojů a dalších částí moderní energetiky, které nahradí spalování uhlí. Závazek EU pomoci financovat proměnu energetiky ve státech s vysokým podílem uhlí, mezi které patří také Česká republika, lze pak chápat jako nový Marshallův plán pro východní Evropu. Česko může získat miliardy eur, za které lze zvýšit energetickou účinnost naší ekonomiky a zajistit dostatek zelených zdrojů energie, které ji budou pohánět.”
– Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, zdůraznil potřebu racionálního přístupu a upozornil na ekonomicko-sociální aspekty dohody: „Již dříve jsme uvedli, že Svaz průmyslu podporuje postupnou cestu EU ke klimatické neutralitě a průmysl bude na této cestě hledat i nové příležitosti. Politická opatření, která mají vést k naplnění vize uhlíkové neutrality, by však měla být racionální. Musí vést k zachování dlouhodobé konkurenceschopnosti průmyslu EU a socioekonomické stability.“*
Red (Zdroje: Klimatická koalice, SME a SPD ČR)
Obrázky:
Pro úspěch programu Evropský zelený úděl bude zásadní konkrétní legislativa. Zdroj Evropská komise
Klimatická neutralita musí zajistit i konkurenceschopnost EU a sociální stabilitu. Foto archiv/Moravské stavby Brno
Více informací v časopise Energie 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *