Evropská komise chce zrychlit renovace

Evropská komise zveřejnila balíček opatření pro zrychlení a zkvalitnění renovace budov, tzv. renovační vlnu. Renovace budov totiž souvisí také s úsporami energie a snížením emisí. Návrh je v souladu s doporučeními Šance pro budovy. Potřebné investice ve výši 600 mld. Kč do roku 2030 by měl z jedné třetiny pokrýt stát ve svých programech. Důležité bude zjednodušit administrativu čerpání fondů, které EU pro pokrytí závazku nabízí.

V Česku se kvalitně renovuje 0,6 až 0,8 % budov ročně. Aby budovy nechátraly a využil se potenciál úspor energie, je toto číslo potřeba zvýšit alespoň třikrát. „Renovace podle progresivního scénáře, který připravila Šance pro budovy, zajistí naplnění velké části českých závazků do roku 2030 právě v sektoru budov,“ říká Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy.

Nejde však jen o závazky, investice do kvalitních budov jsou výborným nástrojem pro oživení ekonomiky. Renovace budov mohou zaměstnat přes 43 tis. pracovníků, a to zejména v malých a středních firmách v regionech. „Budovy je třeba stavět tam, kde budou sloužit lidem, nelze je odvézt do Číny, tam zrenovovat a vzít zpět. Tím, že jde o investici výhodnou i pro vlastníka, tak stačí, aby jej stát motivoval podle kvality výsledku 25 až 50% podporou,“ dodává Petr Holub.

Klíčové bude zajistit financování. Česko má z čeho vycházet, v regionu střední a východní Evropy má nejlépe fungující programy podpory. Pro využití dodatečného potenciálu je však třeba, aby česká vláda učinila několik kroků:

– Vzala si téma jako svou strategickou prioritu a vyčlenila pro zajištění jejího naplnění adekvátní kapacitu státní správy.

– Zajistila pro nové období dostatečné financování renovace budov všech typů (rodinné a bytové domy, veřejné budovy a podnikatelské provozy) 4), při přechodu ze stávajících programů nesmí vzniknout časová mezera

– Zkombinovala dostupné evropské a národní zdroje tak, aby programy byly klientsky přívětivé a žadatelé mohli komunikovat pouze s jedním místem.5)

– Podpořila samostatně přípravu kvalitních projektů a tím vytvoření zásobníku akcí připravených k investici. To má doplnit informační kampaň o možnostech a přínosech kvalitní renovace budov.

– Pokračovala v podpoře výstavby nových budov v energeticky pasivním standardu.

– Kromě snižování energetické náročnosti musí být v jednom projektu možné kombinovat i další environmentální opatření.

Red (Zdroj: Šance pro budovy)

Foto archiv/E21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *