Energie z biomasy přináší lidem práci

Součástí brněnského veletrhu zemědělské techniky Techagro od 3. do 7. dubna 2016 je i veletrh Biomasa. Ukazuje veřejnosti široké možnosti využívání biomasy z polí, luk, lesů i stájí, což zemědělcům, lesníkům i venkovským obcím přináší další příležitosti pro podnikání a nová pracovní místa.

Článek vyšel v časopisu Energie 21 č. 2/2016.

Biomasa, ať již v podobě dřevní štěpky, slámy, pelet či jako bioplyn, nachází v českých obcích stále větší uplatnění jako zdroj dostupné a čisté energie. Peníze za paliva přitom neodtékají z regionů, ale přispívají k jejich rozvoji. Bioplynové stanice v mnoha případech také stojí na začátku dalších investic směřujících k tvorbě nových pracovních příležitostí nebo zajímavých projektů přímo na venkově.

Teplo z pevné biomasy

Třebíčská firma TTS energo vytápí biomasou téměř deset tisíc bytů, nemocnici, školy i velké průmyslové podniky. Teplárna na biomasu vyrostla také v turisticky atraktivní Kutné Hoře v bývalém areálu ČKD. Místo fosilních paliv využívá jako zdroj energie slámu, kterou nakupuje od místních zemědělců. Kromě bytů teplárna dodává teplo také místním slévárnám a firmě FOXCONN, druhému největšímu exportérovi v ČR. Ve smlouvách se zemědělci je navíc myšleno i na udržitelnou produkci biomasy a ochranu půd. Společnost EC Kutná Hora tak vykupuje nejvýše 10 % produkce, aby dostatečný podíl organické hmoty zůstával na polích. AgroCS patří k předním výrobcům substrátů, hnojiv a travních osiv. Kromě kompostárny provozuje také bioplynovou stanici, která dodává teplo pro sedm stovek bytů v Jaroměři.

Bioplyn láká investice

Českým regionům kromě pevné biomasy úspěšně slouží také právě bioplyn. Pro zemědělství, ať už v podobě malých farem či velkých koncentrovaných podniků, jsou bioplynové stanice téměř nezastupitelné. Umožňují energetické využití statkových hnojiv a přebytků vypěstované rostlinné hmoty. Spojení živočišné výroby a bioplynové stanice přináší mnoho výhod. Vedle energetické soběstačnosti lze správným hospodařením významně ušetřit také na aplikaci průmyslových hnojiv. Zkušenosti hospodářů ukazují, že to může být i o 60 %.

Instalací bioplynových stanic rozmístěných po celém Česku tak vznikly předpoklady pro další rozvoj, a proto se dnes velice často stává, že bioplynová stanice podnítí novou výstavbu a následně zásobuje elektřinou a teplem např. již zmiňovaný skleník, sušárny, lihovar nebo je teplo využíváno k vytápění zemědělských provozů včetně chovu hospodářských zvířat.

Biopaliva venkovu pomohla

Kvóty na výrobu cukru v minulosti výrazně snížily plochy cukrovky. Biopaliva, konkrétně bioetanol, který se přidává do benzínu, pomohl plochy cukrovky částečně uchovat. Tato plodina je tak na výměrách, které dovolují uplatňovat v ČR moderní technologie pěstování. Zbytky z výroby cukru či lihu jsou také významným zdrojem bílkovin pro živočišnou výrobu stejně jako pokrutiny z řepky, která se zhruba z poloviny pěstuje pro výrobu bionafty. Biopaliva navíc přispívají ke snižování znečištění ovzduší ve velkých městech. Řada měst v Česku jako například Brno, Plzeň či Teplice využívá ve veřejné dopravě biopaliva a snižuje tak exhalace škodlivin v centrech.*

Red (Zdroj: CZ Biom)

Obrázek:

Biomasa by měla být využívána v souladu s životním prostředím. Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *