Elektřina z biomasy ve znamení růstu

Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny v České republice se již několik let drží nad hranicí deseti procent. Významně k tomu přispívá i biomasa, jejíž podíl na celkové výrobě elektřiny od roku 2014 překračuje hranici 2000 GWh ročně, což je více než 20 % celkové výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Biomasa je důležitým palivem i v různých provozech skupiny ČEZ.

Výtah z článku, který vyšel v časopisu Energie 21 č. 3/2018.

Zatímco v roce 2004 produkce elektřiny z biomasy v Česku překročila hranici 500 GWh, v roce 2012 to bylo již 1800 GWh. Trend se pak nezměnil ani poklesem v roce 2013 (1670 GWh), kdy začala platit výrazně přísnější legislativa zvýhodňující pouze spalování čisté biomasy. Faktorem, který to překlenul, byl nárůst výrobních kapacit upravených právě pro spalování jen čisté biomasy. V roce 2017 tak bylo v ČR vyrobeno z biomasy 2213 GWh elektřiny.

V provozech Skupiny ČEZ v České republice, kde se spaluje čistá biomasa převážně ve formě dřevní štěpky, se loni vyrobilo celkem 573 GWh elektřiny (viz tabulka). To je více než 25 % veškeré elektřiny vyrobené v tuzemsku z biomasy a obrazné pokrytí roční spotřeby zhruba 230 tisíc domácností. Současně jde téměř o dvojnásobný nárůst oproti roku 2013.

Trendem je koncentrace výroby z biomasy do vybraných lokalit a provozů, které v minulých letech prošly úpravami s cílem výrazně zvýšit výrobu.

 Výroba z biomasy v provozech Skupiny ČEZ v ČR v letech 2013 až 2017 (mil. kWh)

Elektrárna 2013 2014 2015 2016 2017
Elektrárna Poříčí 93,328 82,362 116,929 206,123 219,467
Teplárna Dvůr Králové 1,602 0,068 0,006
Elektrárna Hodonín 138,097 152,759 208,815 253,751 321,107
Elektrárna Dětmarovice 24,621 3,676 5,738
EC Jindřichův Hradec* 31,255 38,015 37,802 40,126 32,399
Elektrárna Tisová 4,689
Celkem 293,592 276,880 369,290 500 572,973

*V provozu Energetického centra Jindřichův Hradec byl loňský meziroční pokles způsoben několikaměsíční odstávkou zařízení za účelem generální modernizace biomasové technologie. Navazující opatření – zejména výstavba druhého biomasového kotle v tomto roce – by měly zajistit podstatné zvýšení výroby i v této lokalitě.

Lídrem je elektrárna Hodonín

V objemu výroby je jedničkou Skupiny ČEZ elektrárna Hodonín, která v roce 2017 z biomasy vyprodukovala více než 321 GWh. Kromě elektřiny se v Hodoníně z biomasy vyrábí i teplo. Z loni vyprodukovaných 500 TJ tepla pocházelo 420 TJ z biomasy. Provoz ročně dodá stovky tisíc GJ tepla a díky dodávkám do slovenské Holíče je evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla.

Vytvoření postačující rezervy nutné k pokrytí víkendového provozu vyžaduje, aby do Hodonína dorazilo asi 1600 tun biomasy každý všední den. V nedávné minulosti zde došlo mj. ke zprovoznění laboratoře pro analýzy biomasy, třídiče biomasy a dopravní linky na pelety z biomasy s dopravním výkonem 20 tun za hodinu a automatického vzorkovače biomasy. Toto zázemí v kombinaci s úpravami spalovacích kapacit se stalo nutným předpokladem pro každoroční výrazný nárůst výroby z biomasy v posledních letech.

Martin Schreier, tiskový mluvčí pro obnovitelné zdroje Skupiny ČEZ

Obrázky:

Celkový pohled na provoz elektrárny Hodonín, kde se spaluje čistá biomasa

Automatický vzorkovač umožňuje dokladovat kvalitu spalování a objem výroby

V dobře vybavené laboratoři se připravují vzorky a provádějí analýzy

Energetické centrum Jindřichův Hradec prošlo rozsáhlou rekonstrukcí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *