Uhelná elektrárna využívá i energii vody

Nejen z uhlí, ale i z vody již vyrábí Elektrárna Ledvice elektrickou energii. Zatímco v prvním případě jde vyrobená elektřina hlavně do přenosové soustavy, ve druhém slouží pouze k potřebě elektrárny. Konkrétně je s její pomocí nasvícen areál čistírny odpadních vod, kde jsou v retenčních nádržích, jimiž se vrací do přírody ekologicky nezávadná voda, nainstalovány čtyři bezlopatkové odvalovací turbíny PROTUR. Skupina ČEZ přitom zvolila Elektrárnu Ledvice za svůj prubířský kámen, časem by se proto tyto unikátní malé turbíny mohly objevit i jinde.

„Princip odvalovací turbíny vynalezl koncem 20. století docent Miroslav Sedláček ze stavební fakulty ČVUT v Praze. Další odborníci se pak ujali jeho technického zdokonalení. Hlavní výhodou turbíny je schopnost pracovat na mimořádně nízkých spádech od 0,4 do 1,5 metru s různými průtoky vody. Prakticky se jedná o decentralizovaný ekologický zdroj obnovitelné energie pro venkovské oblasti,“ říká Petr Frydrych ze společnosti  PROTUR Turbine (Precession ROlling TURbine).

V případě Skupiny ČEZ k instalaci využili přepad v retenčních nádržích, kudy se vrací vyčištěná voda do přírody. Podobně je třeba nainstalován ve výstupním kanálu čistírny odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou. Může ovšem i fungovat na okruhu chladicích věží či u výpustí sloužící ke stabilizaci hladin rybníků a sádek. Využití je opravdu různorodé, třeba na potoce protékající zahradou u rodinného domu.

Základní výhodou systému je právě jeho schopnost efektivně pracovat s nízkými průtoky vody a právě malými spády terénu. Například při průměru rotoru 0,6m a spádu 1m a průtoku 100 l/s má turbína výkon 0,5 kW. Denní výroba tak činí 12 kWh elektrické energie. Pokud se do jedné soustavy zapojí čtyři stroje s výkonem 10 kWh za den, tak za rok vyrobí až 3,7 MGW elektrické energie. Tedy o něco více, než ročně spotřebuje jedna domácnost. Čtyři takové turbíny jsou nyní nainstalované v Elektrárně Ledvice a jejich součástí je i bateriové úložiště o kapacitě 12 kWh. Při hledání optimální aplikace zapojení odvalovacích turbín bylo přitom zvoleno umístění na odtoku z pojistných nádrží technologie likvidace odpadních vod, takže je využit zbytkový energetický potenciál vyčištěných odpadních vod odcházející z elektrárny. Turbíny mají navíc dostatečný výkon na to, aby z celého prostoru technologie učinily bilančně energeticky soběstačný úsek.

„Spád odtékající vody z retenčních nádrží je 80 cm, tedy pro odvalovací turbíny tohoto typu téměř ideální. Vyrobená energie je přitom dostačující k napájení osvětlení a provozu objektu čistírny odpadních vod. Na rozdíl od jiných námi již v minulosti realizovaných a do budoucna plánovaných ekologických projektů je to ovšem jen menší příspěvek v rámci životního prostředí. Spíše takový prubířský kámen, zda se dají turbíny využít ve vodohospodářství i v jiných lokalitách Skupiny ČEZ. V součtu pak může třeba jednou jít o nezanedbatelný ekologický obnovitelný zdroj energie,“ uvedl Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice s tím, že odvalovací turbíny jsou v bezproblémovém provozu od února letošního roku.

Obrovský potenciál vidí v odvalovacích turbínách náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha. „Docenta Sedláčka znám a je úžasné, že dokázal přeměnit odvalovací princip, tedy fyzikální veličinu, která se nedá ani matematicky popsat, v tak užitečnou věc. Určitě je to jedna z cest k decentralizaci výroby elektrické energie, byť je využitelná jen v menším měřítku, například u rodinných domů postavených v blízkosti menších vodních toků. Samozřejmě praktické využití mají turbíny i v podobných případech jako například zde v Elektrárně Ledvice.  Je chvályhodné, že právě uhelná elektrárna využívá k výrobě elektrické energie nejen uhlí, ale i obnovitelné zdroje,“ uvedl během své nedávné návštěvy Elektrárny Ledvice. Přijel, aby se osobně seznámil s principem a funkčností odvalovacích turbín v reálném provozu.

Text a foto Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

Obrázky:

Petr Frydrych ze společnosti PROTUR Turbine (vpravo) informuje náměstka ministra průmyslu a obchodu Mariana Piechu, uprostřed ředitel Elektrárny Ledvice Miroslav Svoboda

Detailní pohled na jednu ze čtyř odvalovacích turbín, které jsou umístěny na odtoku z pojistných nádrží technologie likvidace odpadních vod elektrárny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *