Dotační program mimořádného rozsahu

Prvních deset miliard korun získaných za prodej nevyčerpaných emisních kreditů Japonsku se letos rozdělí mezi žadatele v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Cílem programu, který připravilo ministerstvo životního prostředí, je podpořit opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Program Zelená úsporám je v gesci MŽP ČR a jeho finanční zdroje by zatím měly vystačit pro všechny, kteří podají žádost a dodrží stanovené podmínky. Žádosti, které těmto podmínkám vyhoví, již neprochází žádným dalším výběrem. Předpokládá se investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí a podmínkou je dokončení realizace po 1. dubnu 2009. Jedna domácnost nicméně může získat až stovky tisíc korun.

 

První oblastí podpory jsou opatření, která uspoří energii na vytápění. Sem spadá zateplení budov, přičemž podle aktuálních možností žadatele může jít o zateplení komplexní či pouze částečné (dílčí).

 

Druhou oblastí je nová výstavba v pasivním energetickém standardu: podpora se vztahuje na stavby zkolaudované po 1. dubnu 2009. Základním kritériem takového standardu je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové plochy u bytových domů. Tyto a další technologické požadavky se budou prokazovat na základě předepsaných norem a pod dohledem pověřených odborníků.

 

Poslední oblast zahrnuje opatření využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Technologická realizace opatření musí splňovat podmínky předepsané v Příručce. Na rozdíl od oblasti A či B mohou v oblasti C žádat i majitelé bytových domů postavené v jedné z typizovaných panelových technologií. 

 

Provede-li žadatel vybranou kombinaci opatření, má nárok na tzv. dotační bonus. Kombinace, na které se dotační bonus vztahuje, jsou uvedeny v Příručce. Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

 

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

 

Od konce května bude možné využít také služeb bank, které se do programu Zelená úsporám přihlásily. Pokud tedy chceme dostat dotaci a zároveň si na stavební úpravy půjčit u banky, počkejme s podáním žádosti až do chvíle, než takovou možnost banky nabídnou.

 

Pro úspěšné získání dotace musí žadatel vyplnit příslušný formulář a tento předat na příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí (SFŽP ČR). Program Zelená úsporám přitom počítá s dvěma typy žádostí – před realizací a po realizaci podporovaného opatření. Každý typ má určitá specifika s ohledem na termíny podání a následné zpracování. Podrobnější informace jsou na www.sfzp.cz.

 

Pro zájemce je zřízena Zelená linka: Profesionálně vyškolení pracovníci poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů. Číslo call centra je 800 260 500 a provoz běží ve všech krajích ve všední dny od 7.30 do 16.00. Dotazy lze také posílat na e-mailovou adresu dotazy@zelenausporam.cz..

 

Webová prezentace programu Zelená úsporám, včetně možnosti stažení všech dokumentů, je k dispozici na adrese www.zelenausporam.cz. Zde jsou i odpovědi na časté otázky a další užitečné informace.

 

Celý článek je otištěn v čísle 3/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Jiří Trnavský (zdroj: MŽP ČR)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *