Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv

Alternativní zdroje tepelné energie, energetické zdroje, obnovitelné a druhotné zdroje a jejich využití pro udržitelný růst jsou pro Evropskou unii i její jednotlivé členy stále aktuálnějšími tématy. Jednou z oblastí možného vyžití dotací z evropských fondů je výstavba, rekonstrukce či modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (briket a pelet).

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv je podporována především „Programem Rozvoje venkova“ (PRV), konkrétně opatřením III 1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr d), kde lze získat až 15 mil. Kč.

 

Pro přiblížení problematiky uvádím fiktivní, zjednodušený příklad či námět na úspěšný projekt v oblasti výroby tvarovaných biopaliv:

Žadatelem o dotaci na daný projekt je firma „XX“, podnikající v zemědělské výrobě, s 15 zaměstnanci. Společnost „XX“ se rozhodla rozšířit svou činnost a pořídit zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Získané teplo z provozu zařízení bude využívat nejen na vytápění vlastní haly, ale i obecní školy a obecního úřadu. V rámci projektu došlo k rekonstrukci nedalekého objektu, který společnost „XX“ zakoupila do vlastnictví, byla instalována nezbytná technologie, elektroinstalace a firma zaškolila obsluhu. Rozpočet projektu byl 6,5 mil. Kč a dotace dosahovala výšky 50 %.

 

Další dotační operační program, který podporuje zařízení na výrobu pelet a briket, je součástí Operačního programu podnikání a inovace s názvem „Eko-energie“. Tento Operační program je podporován ministerstvem obchodu a průmyslu a spravován agenturou Czechinvest.

 

Mnohdy méně příznivé statistiky vyřizování žádostí mohou u některých zájemců o dotaci vzbudit pochybnosti o úspěšnosti vlastního zamýšleného projektu. Z pozice poradenské profese je mohu ujistit, že při splnění základních podmínek, promyšleném záměru a kooperaci s odborníky při tvorbě projektu se potenciální úspěšnost podstatně zvyšuje.

 

Celý článek je otištěn v čísle 1/09 časopisu Energie 21.

Autor: Blanka Marušincová, MSc., www.pnoconsultants.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *