Doprava surovin do bioplynové stanice

Obslužnost zemědělských bioplynových stanic souvisí s dopravou objemných materiálů, především kukuřičná siláž, travní senáž a siláž celých rostlin obilnin. Tyto materiály se dopravují technikou určenou k dopravě již konzervovaných krmiv, nebo naopak materiálů určených k výrobě těchto krmiv. Možností pro volbu techniky je více, trendem však je, že zemědělci a provozovatelé bioplynových stanic častěji požadují řešení bez nutnosti sklápění nástavby.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2019.

Z poměrně široké nabídky dopravní techniky bez nutnosti sklápění nástavby při vykládání materiálů je k dispozici technika s podlahovým laťovým dopravníkem, s výtlačným štítem, modely s pásovým dopravníkem, případně s kombinací štítu a dopravníku.

Z hlediska konstrukce hovoříme jak o traktorových návěsech, tak o sedlových návěsech využívaných v kamionové dopravě. Můžeme si také vybrat mezi různými nástavbami pro různé podvozky z oblasti traktorové a automobilové dopravy.

– Modely s laťovým dopravníkem: Modely s laťovým podlahovým dopravníkem se zpravidla nabízí jako dvou a třínápravové traktorové návěsy. Nutno podotknout, že někteří výrobci ve svém programu zahrnují nástavby pro sedlové kamionové návěsy. Také tato přípojná vozidla obvykle disponují dvěma nebo třemi osami.

– Modely s výtlačným štítem: Rovněž nabídka techniky s výtlačným štítem existuje v mnoha podobách. Jedná se jak o traktorové návěsy, tak různé typy nástaveb a nabídku uzavírají různá provedení sedlových návěsů. Podíváme-li se na nabídku návěsů, opět se setkáme hlavně s dvounápravovými a třínápravovými modely, i když někteří výrobci nabízejí také čtyřnápravovou techniku.

– Pásové podlahové dopravníky: Mnozí výrobci dnes sázejí na pásové podlahové dopravníky, a to u dvou a třínápravových traktorových návěsů, sedlových návěsů a různých typů nástaveb. Některé modely nabízí kombinaci dopravníků a výtlačného štítu.

Závěrem lze konstatovat, že výběr velkoobjemové dopravní techniky, kdy se nevyžaduje sklápění, je široký. A s ohledem na přepravní vzdálenosti je možnost volby mezi traktorovými soupravami a nákladní automobilovou dopravou. A jak v případě traktorové i automobilové dopravní techniky je nejen možnost volby silničních pneumatik, ale také rozměrů vhodných pro provoz na zemědělských pozemcích.

Ing. Filip Javorek, foto autor

Obrázky:

K základním typům velkoobjemových návěsů patří technika s laťovými podlahovými dopravníky

Někteří výrobci se specializují na vývoj a výrobu dopravní techniky s výtlačným štítem

Při využití různých tahačů se rovněž setkáváme se sedlovými návěsy s podlahovým pásovým dopravníkem

Doprava objemných materiálů je také záležitostí různých typů výměnných nástaveb o různém objemu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *