Domov ze slámy úsporný, bezpečný a ekologický

Slaměný dům stále může u mnoha lidí vyvolat spíše představu stohu nebo stavby, která musí brzy shořet nebo shnít. Bydlení ve víkendovém nebo i rodinném domě ze slámy je ale bezpečné, příjemné a energeticky úsporné. Stavba je poměrně jednoduchá a v případě rekonstrukce lze stavební materiál znovu použít v zemědělství, energetice, nebo ekologicky zlikvidovat.

Výtah z obsahu článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2016.

Budoucnost patří materiálově ekologickému a energeticky úspornému stavění. Proto se návrhům staveb se slaměnými stěnami či alespoň izolacemi věnují i renomovaní dodavatelé nízkoenergetických rodinných domů. V současnosti se balíky slámy většinou vkládají do nosné dřevěné konstrukce, ale trendem jsou nosné zdi z pevně lisovaných prefabrikátů. Menší stavbu obvykle zvládneme i svépomocí.

Stavební materiál ze slámy je poměrně levný a má výborné tepelně-izolační vlastnosti: součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) se pohybuje (podle způsobu osazení balíků a jejich vlastností) zhruba mezi 0,04 až 0,06 W/mK. Stlačená sláma s objemovou hmotností nad 70 kg/m3 dobře izoluje teplo proto, že většinu objemu balíku tvoří vzduch, rozdělený do malých komůrek. Tepelná vodivost vzduchu je totiž malá a ani tepelná vodivost slaměných vláken není vysoká, ty navíc tvoří jen malou část objemu balíku. U minerálních izolací je sice vodivost vláken vyšší, objemový podíl ale bývá zase menší.

Dobře slisovaná sláma je přitom prakticky nehořlavá (zvláště, když je uzavřená v nosné konstrukci) a její životnost lze počítat na staletí. Domy, u nichž většinu hmoty vnějších zdí tvoří balíky slámy, jsou přitom stabilní a také i jinak standardní.

Slaměné domy se v současnosti staví dvěma způsoby: V prvním se stěny domu staví přímo z balíků, které však musí být velmi dobře slisované. Z nich se pak staví zeď podobně jako z tvárnic – balíky jsou vertikálně spojovány. Výhodou této techniky je nízká spotřeba dřeva na nosnou konstrukci. Při druhém způsobu se nejdříve postaví dřevěná konstrukce, která je poté vyplněná slaměnými balíky. V obou případech se používají standardní betonové základy.

Slaměné domy jsou většinou jednopodlažní, ale mohou mít i více pater. Stěny pak lze různě omítnout a upravit, takže nikdo nepozná, že dům není třeba z cihel. Majitelé se ale k tomuto přírodnímu materiálu obvykle hlásí a využívají vlastností slámy i k netradičnímu designu – typickým příkladem jsou domy s kruhovým obvodem, oválnými výklenky a nepravidelnou hrbolatou omítkou, slaměná výplň hrázdění a podobně.

Stále častěji se ale ze slámy stavějí i standardní nízkoenergetické rodinné domy. K tomu se používají například pevně slisované slaměné prefabrikáty vložené do nosné konstrukce, nebo konstrukční panely s obchodním názvem Ekopanely. Ta byly vyvinuty jako řešení požadavků na levnější technologie a snížení montážních nákladů při zachování přesnosti a kvality provedení. Jádro panelů je z lisované slámy, opláštění z recyklované lepenky. Panely nevyžadují žádnou speciální nosnou konstrukci.

Radek Sýkora

Obrázky:

Slaměný dům lze postavit jen s pomocí rodiny a přátel. Foto archiv/Energie 21

Vkládání balíků do dřevěné konstrukce obytné chaty. Foto archiv/Stavbyzeslamy.cz

Sláma se používá i jako výplň stěny hrázděných domů. Foto archiv/Last Straw Journal

Celoročně obyvatelná slaměná jurta. Foto archiv/Ekovesnice.cz

Ze slámy se dnes stavějí i nízkoenergetické rodinné domy. Foto archiv/Ecocon

 

Komentáře ke článku 2

  • Jiří Maňák

    Váš směr úspory tepla je správný ale postrádám větší využití uměl hmot jak v přechodu základ stavba i ve spojení s profilovaným kovem nebo její optimální lehkou pevnostně odpovídající slitinou.Dřevo je dobrý ale je potřeba uzavření z estetických důvodu pohyblivé/panty/ aby byla umožněna kvalitní pravidelná obnova impregnace a kontrola stavu. Elektroinstalace voda topení aj.připojováno vždy ze základu přímo. Střecha klasika krov pozednice ale usazena na betonových stojnách ne ! kovových a to z logického důvodu. Železo velký vodič zimy později koroduje vyžaduje časté nátěry rez by znečistila slámu to je můj selský názor,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *