Dodatečné zateplení na několik způsobů

Náklady na vytápění staršího rodinného či bytového domu se stále zvyšují a tak je třeba úniku tepla účinně bránit. Preventivně tím, že při stavbě a rekonstrukci použijeme kvalitní tepelně-izolační zdivo. Významně však pomůže i dodatečné zateplení, zvláště když je investice podpořena z dotačního programu a lze ji realizovat s přiměřenou svépomocí.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 6/2019.
Úvodem je třeba stavebníkům připomenout, že mohou pro dodatečné zateplení svého domu využít státní dotační program „Nová zelená úsporám“. Základní informace o programu jsou na adrese www.novazeleusporam.cz a na bezplatné lince 800 260 500. Není však snadné správně vyplnit žádost, takže je lépe se obrátit nejdříve na cenově přijatelnou poradenskou organizaci (například Energy Centre České Budějovice, www.eccb.cz), nebo přímo na oprávněnou dodavatelskou firmu.
Zateplení stěn se obvykle provádí montáží izolace kontaktním způsobem z venkovní nebo vnitřní strany stěny. Pokud to je stavebně-technicky přijatelné, měli bychom upřednostnit zateplení z venkovní, tj. ochlazované strany. Lze je realizovat bez omezení povozu v domě a při dobře navržené izolaci zdivo ani při velkých mrazech nepromrzá.
Výhodou při zateplování z vnitřní strany je možnost pracovat bez lešení a za nepříznivého počasí. Práci můžeme zvládnout pod odborným dohledem i svépomocně a tedy s nižšími náklady. Při neodborné montáži (například bez vložení parozábrany, nevhodně zvolené tloušťce izolačního materiálu apod.) se však po nějaké době ve zdech, v izolaci i pod izolací mohou srážet vodní páry a vznikat plísně.
Nevýhodou je omezení provozu během montáže, zmenšení vnitřní užitné plochy místností, nutnost přemístění elektrických zásuvek, vypínačů, vodovodních armatur, závěsných skříní, poliček a podobně.
Montáží izolací práce obvykle nekončí: Po dodatečném zateplení objektu logicky dojde ke snížení jeho tepelných ztrát a tomu budeme muset přizpůsobit otopnou soustavu. Teplovodní systémy musíme nově zregulovat, u lokálních zdrojů snížit jejich topný výkon.
A když spolu se zateplením pláště vyměníme i stará okna (což se doporučuje), tak ta nová budou pravděpodobně lépe těsnit. Musí tedy být opatřena větrací štěrbinou (zejména plastová), automatickým větracím zařízením, nebo musíme častěji větrat. A to nejen kvůli zdraví: pro lokální topidla tepla na tuhá, kapalná či plynná paliva totiž musíme zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu.
Některé stavebníky láká pomyšlení, že svépomocnou montáží izolace „ušetří za práci“. To ale může být omyl. Při dodávce „na klíč“ se materiál dodává za cenu s nižší sazbou DPH. Když ale stavební firma dodá pouze materiál (bez montáže), musí za něj fakturovat vyšší sazbu DPH, což v konečném součtu může znamenat, že stavebník neušetří a navíc riskuje, že izolace nebude dobře izolovat.
Také je třeba vědět, že tepelně izolační systémy patří do skupiny výrobků, které se mohou uváděny na trh jen po kladném posouzení shody se stanovenými požadavky a definovaným postupem (tzv. prohlášení o shodě). Prohlášení se ale musí vztahovat na celý systém s jednoznačně specifikovanými součástmi. Pokud firma nebo stavebník použije jiné komponenty nebo postupy, přebírá zodpovědnost za funkční poruchy, které mohou nastat.
Pavel Grozman
Obrázky:
Vnitřní zateplení minerální vlnou s ekologickým pojivem (lépe se tvaruje). Foto archiv/Praktik
Kontaktní (lepená) venkovní tepelná izolace stěny deskami z polystyrénu. Foto archiv/Baumit
Vnější zateplení stěny odvětranou fasádou ze zavěšených fasádních obkladů. Zdroj: Mojebydlo.cz
Při pochybnostech o kvalitě zateplení je necháme zkontrolovat termokamerou. Foto archiv/Český průmysl

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *