Den zahradní a komunální techniky

Koncem května se na zelených plochách Slunečního náměstí v městské části Praha 13 uskutečnil již třináctý ročník celostátní kontraktační výstavy a předváděcí akce profesionálních strojů pořádané vydavatelstvím Profi Press. V nabídce firem byly i štěpkovače a vozidla na alternativní pohon.

Informace vyšla v časopisu Energie 21.

Den zahradní a komunální techniky tak po letech změnil místo svého konání a z mezinárodního letiště v Havlíčkově Brodě se přesunul do české metropole, kde mu záštitu udělil starosta MČ Praha 13 Ing. David Vodrážka.

Stejně jako ve všech předchozích ročnících i letos šlo o výstavu určenou především pro profesionály z oboru, ale cílem bylo vzbudit zájem také u širší veřejnosti. Nicméně počasí akci příliš nepřálo, a proto si cestu na ni tentokrát našel jen menší počet obyvatel Prahy 13. Přitom dvacítka výstavních expozic měla určitě i jim co nabídnout a připraven byl rovněž bohatý doprovodný program včetně losování tomboly o hodnotné ceny v podobě tabletu, sady nářadí či soudku piva.

Den zahradní a komunální techniky se soustředil jako obvykle především na představení široké škály strojů vhodných pro údržbu veřejné zeleně. Na vyhrazených pozemcích tak mohli zájemci posoudit práci techniky při sečení se sběrem, či extenzivním i intenzivním mulčováním a zhodnotit stroje vhodné jak pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí, tak pro využití na soukromých pozemcích.

Ale ve výstavních expozicích nechyběla ani další technika. Zahradní a komunální traktory, univerzální nosiče nářadí, zametací speciály, štěpkovače, nářadí a vozidla na alternativní pohon a další kategorie techniky, to vše bylo k vidění i k dispozici k praktickému vyzkoušení s odborným výkladem.

Akci dopoledne zahájil Martin Sedláček, ředitel pořádajícího vydavatelství Profi Press, poté přivítal přítomné starosta MČ Praha 13 David Vodrážka a slova se ujal též předseda Sdružení komunálních služeb Bohumil Rataj. Poté následovaly individuální prohlídky jednotlivých výstavních expozic, které nahradily komentované praktické ukázky techniky pro údržbu veřejné zeleně, o něž nebyl v Praze zájem.

Součástí programu byl také dobře připravený a přínosný odborný seminář nazvaný „Co s trávou? Údržba zeleně a komunitní kompostování“. S principy kompostování a základními používanými technologiemi a mechanizací seznámil přítomné Petr Plíva z Výzkumného ústavu zemědělské techniky Praha.

Pražský integrovaný systém nakládání s odpady s důrazem na zpracování a další využití bioodpadu prezentovala Ing. Anna Tvrdíková, specialistka odpadového hospodářství oddělení odpadů odboru ochrany prostředí magistrátu Hlavního města Prahy.

Kompostování a pěstování v městských podmínkách propaguje společensky prospěšný podnik Kokoza. S některými jeho uskutečněnými i plánovanými projekty seznámila přítomné ve svém příspěvku Soňa Valčíková.

/pal/

Obrázek:

Na výstavní ploše byly k vidění i stroje na zpracování dřevní biomasy (například štepkovač Laski). Foto Jiří Trnavský

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *