Veřejnost podporuje spíše náročnější cíle

Z aktuálně zveřejněných výsledků veřejného mínění v zemích EU k problematice klimatické změny plyne, že naprostá většina, tedy 83 % respondentů v České republice si přeje, aby vláda stanovila náročné cíle, jak navýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů, a 82 % z nich chce podporovat opatření na zlepšení energetické účinnosti do roku 2030. 74 % dotázaných také souhlasí, že by přechodu na čisté energie měla být poskytována větší podpora z veřejných financí.

Podle aktuálně zveřejněného průzkumu veřejnost v ČR většinově podporuje úsilí ekologických organizací o změnu vládního návrhu Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR do roku 2030, který by ve své dnešní podobě znamenal stagnaci ve využívání dostupné sluneční a větrné energie i nevyužitý potenciál snižování energetické spotřeby.

Český energeticko-klimatický plán kritizuje také Evropská komise, která mu vytýká zejména nízký cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a absenci účinných řešení a kroků potřebných k dosažení tohoto cíle. Za nedostatečný považuje také český plán na snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Výsledky evropského výzkumu rovněž ukazují, že 71 % Čechů považuje změnu klimatu za velmi vážný problém a 89 % souhlasí s tím, aby se Evropská unie stala do roku 2050 klimaticky neutrální.

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, k tomu řekl: „Čeští politici se rádi nadmíru věnují chiméře stavby nových jaderných reaktorů a problematika rozvoje obnovitelných zdrojů nebo energetické efektivity zůstávají zcela stranou jejich zájmu. Lidé si ale přejí skutečně účinná opatření proti změnám klimatu, kam patří také náročné cíle ve využití energie slunce, větru a biomasy a v energetických úsporách.”*

Red (Zdroj: Edvard Sequens, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz)

Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *