Veřejné konzultace k úpravě podpory

Jednotlivci, asociace i samosprávy či veřejné a soukromé subjekty mají poslední možnost zapojit se do veřejné konzultace k revizi Pokynů pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí CEEAG (Climate, Energy, and Environmental Aid Guidelines). Revidované pokyny mají nahradit současné Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (EEAG), jejichž platnost vyprší 31. prosince 2021.

Veřejná konzultace k revizi Pokynů pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí byla spuštěna 7. června, a zájemci se do ní mohou zapojit do  2. srpna 2021. Potřeba revidovat stávající dokument vyplývá kromě konce platnosti původních pokynů především z přijetí Zelené dohody pro Evropu. Ta stanovila nové priority, jako například dekarbonizaci energetiky či podporu čisté mobility. Stávající pravidla by tyto nové priority už nemohla dostatečně reflektovat. Z toho důvodu jsou hlavními body revize rozšíření působnosti pokynů na nové oblasti a technologie, které mohou přispět k naplnění cílů Zelené dohody. Důležitost adaptovat se na nově stanovené cíle reflektuje i zkrácená doba pro konzultace (8 týdnů místo běžných 12).  Pro včasné a úspěšné naplnění stanovených cílů je třeba revidované Pokyny včas implementovat.

Komunity jsou nepostradatelnou součástí energetické tranzice a státy by měly komunitám umožnit působit v energetickém systému a co nejvíce usnadnit integraci komunit do energetického trhu. Dále lze identifikovat požadavek vzít při vytváření podpůrných schémat do úvahy překážky, kterým by komunity mohly při soutěžení o podporu čelit. V praxi by pak komunitám mělo být umožněno fungovat nediskriminačním způsobem s ohledem na ostatní účastníky trhu. Jak se do konzultace zapojit?

Pokud chcete přispět do konzultace, a jste občan nebo NGO, klikněte zde *

Pokud chcete přispět za asociaci či organizaci, klikněte zde *

Pokud chcete přispět za soukromou společnost, klikněte zde *

Pokud chcete přispět za veřejný subjekt, klikněte zde *

Veškeré informace týkající se konzultace naleznete na webových stránkách Evropské komise. Na stejné stránce budou po konzultaci jednotlivé příspěvky zveřejněny. Dokument je přístupný i v českém jazyce.*

David Blažek, expertní skupina Frank Bold

Foto archiv/CEE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *