Biometan jako náhrada zemního plynu

Biometan nahradí v roce 2030 až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se tak sníží o 55 %, doprovázené až 1 milionem nových pracovních míst a roční úsporou při nákupu pohonných hmot více než 115 miliard korun (4,5 miliardy EUR). Vyplývá to z nové studie o současném stavu a potenciálu využití biometanu v dopravě, kterou vydala Asociace pro vozidla na zemní plyn a bioplyn (NGVA) a Evropská bioplynová asociace (EBA).

Biometan je plyn vyrobený z obnovitelných zdrojů. Využívá se mimo jiné jako palivo v dopravě (bioCNG a bioLNG). V Evropské unii se biometan podílí 17 % (přibližně 22 TWh) na celkovém objemu tankovaného plynu v dopravě. Ve srovnání s konvenčními palivy tím dochází k úspoře emisí CO2 ve výši 35 %, uvádí zmíněná studie. Podle provedené analýzy je biometan palivo, které má jedny z nejnižších dopadů na životní prostředí a proto má v budoucí dekarbonizaci energetiky nezastupitelné místo.

Podle výpočtů EBA a NGVA by v EU v roce 2030 mohlo být distribuováno 117 TWh biometanu jako paliva pro dopravu. To představuje 40 % celkové spotřeby flotily vozidel na plyn, která bude v roce 2030 čítat 13 milionů vozidel, předpokládá studie. Pro srovnání: celková spotřeba zemního plynu v Česku za uplynulý rok činila 91 TWh.

Biometan vyrobený z odpadů v bioplynové stanici řeší nakládání s bioodpady obcí a měst, který proměňuje na obnovitelnou energii a čisté palivo pro dopravu. Díky lokální produkci se tak podílí na cirkulární ekonomice a šetří emise jak v místě výroby, tak na silnicích.

Z roční produkce 100 tisíc tun bioodpadu v Praze lze v biometanové stanici vyrobit biometan o objemu 7,8 milionu m3, který poskytne až 78 gigawatthodin (GWh) energie. Dost pro celoroční provoz celého vozového parku Pražských služeb (čítajícího 147 osobních a 573 nákladních vozidel) a pohon 63 městských autobusů.

Sdružení CZ Biom, které zastřešuje zhruba tři čtvrtiny všech provozovatelů zemědělských a odpadářských bioplynových stanic v ČR, sdílí cíl podpořit rozvoj využití tohoto obnovitelného zdroje. V červnu se proto stalo členem EBA a rozšířilo tak svou spolupráci na mezinárodní úrovni.

Biometan je plnohodnotná, obnovitelná náhrada zemního plynu. Může být uplatněn všude, kde se používá zemní plyn, včetně dopravy. Celkový počet biometanových stanic v EU se za poslední dva roky zvýšil o 51 % ze 483 v roce 2018 na 729 v roce 2020. Nejvyšší počet má Německo (232), Francie (131) a Velká Británie (80).

Na rozdíl především od západních států EU je v Česku využití biometanu zatím
v plenkách. Do plynařské distribuční sítě dodává od loňského roku jediná bioplynová stanice v Rapotíně. Malým lokálním výrobcem je ČOV v České lípě a ústecká BPS Všebořice výstavbu technologie čištění bioplynu na biometan připravuje. Větší rozvoj výroby biometanu může přinést novela Zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou začala projednávat Poslanecká sněmovna.

Biometan se v dopravě čerpá na stejných čerpacích zařízeních jako běžné CNG a LNG a stávající vozidla na fosilní CNG a LNG je mohou bez jakékoliv úpravy nebo obavy
o bezpečnost a spolehlivost používat. K rozvoji využívání biometanu tak stačí pouze rozšířit síť stávajících čerpacích stanic poskytujících zemní plyn. V současné době jezdí po Evropě přibližně 1,3 milionů vozů na plyn. Rychle rostoucí síť čerpacích stanic na plyn v současnosti v zemích EU čítá 3840 stanic CNG a 280 plnících jednotek LNG. V České republice to je 208 čerpacích stanic na CNG.

– Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, k tomu řekl: „Využití biometanu v dopravě je jedním ze stěžejních pilířů její dekarbonizace. Společně s elektřinou z obnovitelných zdrojů v dopravě si určitě zaslouží podporu.”

– Martin Schwarz, vedoucí sekce biometan v CZ Biom, řekl: „Světové automobilky aktuálně nabízejí bezmála 200 různých modelů sériově vyráběných vozidel na bioCNG. Za nedlouho k nim přibude také Škoda Scala. Na bioCNG vsází také Praha, která realizuje koncept cirkulárního využití biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici. Vyrobený biometan chce využít v autobusech městské hromadné dopravy a svozových vozidlech Pražských služeb. Projekt municipální bioplynové stanice je v Evropě již běžným řešením u větších měst, které využitím biometanu v dopravě snižují emise dusíku a prachových částic a současně také emise skleníkových plynů využíváním metanu z bioodpadu.”*

Red (Zdroje: CZ Biom a Komora OZE)

Obrázky:

Na rozdíl především od západních států EU je v Česku výroba a využití biometanu zatím v začátcích. Foto archiv/evm GmbH

Světové automobilky již nyní nabízejí asi 200 modelů sériově vyráběných vozidel na bioCNG. Foto archiv/Energie21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *