Archiv autora: Redakce

Filtr

Modernizace velkoplošné fasády budovy

Řada logických argumentů může vést k domněnce, že modernizace či hlubší sanace fasád u starších industriálních a administrativních objektů jsou zákonitě spojeny s dlouhodobým přerušením provozu a vznikem souvisejících nákladů, nemluvě o rapidním zvýšení hluku a prašnosti v okolí. Nemusí tomu však být pravidlem, jak dokládá ukázková modernizace fasády u...

Kategorie: Nezařazené

Zoberme si príklad z Nemecka

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE), ktorý v minulých mesiacoch schválil slovenský parlament, neuvažuje s masívnejšou podporou využívania slnečnej energie na výrobu energií a ani jeho celková filozofia nezohľadňuje potrebu rozvíjania overených OZE. ...

Kategorie: Nezařazené

Financování stavby malých vodních elektráren

Po solárním boomu z minulých let došlo ke zcela pochopitelnému ochlazení zájmu o investice do obnovitelných zdrojů energie. Jedna z oblastí se ale bude těšit podpoře i nadále, snad i proto, že vzhledem k podmínkám v české republice nemůže být zneužita. Řeč je o malých vodních elektrárnách.

Kategorie: Nezařazené

Seminář o využití digestátu a popela

V každé bioplynové stanici či výtopně na biomasu jsou každoročně spotřebovány tisíce tun biomasy, které obsahují živiny v hodnotách miliónů korun. Pro ekonomiku provozovatele je důležité, aby tyto živiny dál co nejlépe využil. Inspiraci v tomto směru přinese seminář Správná praxe využití digestátu a popela z biomasy, konaný v Třebíčí...

Kategorie: Nezařazené

České pelety obstojí v konkurenci

Těsně před koncem roku 2012 získal Klastr českých výrobců pelet a kotlů na jejich spalování významné právo – udělovat v Česku evropskou licenci ENplus, která garantuje vysokou kvalitu dřevních pelet. Firmy certifikaci potřebují, aby obstály na evropském trhu, exportují především do sousedního Rakouska a Německa a dále do Itálie.

Kategorie: Nezařazené

Vodní cesty a ochrana přírody

Evropská komice vydala nové pokyny pro vnitrozemskou plavbu a ochranu přírody ve snaze pomoci tomuto významnému odvětví při uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Jsou to již čtvrté pokyny pro uplatňování právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody.

Kategorie: Nezařazené

Obsah 6/12

Rozhovor Výkupní ceny elektřiny pravděpodobně klesnou Lidé chtějí OZE a úspory Energetické zdroje V zemědělství mají perspektivu všechny obnovitelné zdroje Biomasa Akční plán jde správným směrem, ale má rezervy Palivové dřevo při vytápění domu nezklame Energetickým plodinám dominuje šťovík  Bioplynové stanice Dynamická výstavba se příštích letech zbrzdí Bioplynová stanice...

Kategorie: Nezařazené

OZE na evropském trhu s energií – 2

Ve vládou navržené energetické koncepci ČR mají hlavní pozici jaderné elektrárny a role OZE se snižuj, resp. minimálně stagnuje. Vyspělá Evropa však plánuje stále širší zapojení OZE do energetických soustav. Svědčí o tom i nedávné sdělení Evropské komise o potřebě zapojení obnovitelných zdrojů do evropského trhu s energií, adresované Evropskému...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 5/12

Rozhovor Státní energetickou koncepci je třeba projednávat veřejně Energetické zdroje Obnovitelné zdroje mají význam na evropském trhu s energií – 2 Biomasa Rychlerostoucí topoly jako palivo pro obecní kotelnu Bioplynové stanice Porovnání harmonogramů výstavby biolynových stanic Reportáž Stanice vyrábí elektřinu, teplo i hnojivo Biopaliva LCA motorových (bio)paliv - posouzení plnění kritérií...

Kategorie: Nezařazené

OZE na evropském trhu s energií – 1

Zatímco v energetické koncepci ČR budou mít hlavní pozici jaderné elektrárny, Evropa plánuje stále širší zapojení obnovitelných zdrojů. Svědčí o tom i nedávné sdělení evropské komise. Přinášíme 1. část redakčně upraveného dokumentu.

Kategorie: Nezařazené