Archiv autora: JiT

Filtr

Zaměřeno na rodinné domy a menší podniky

V červnu 2013 se v Mnichově konal veletrh solárních technologií Intersolar Europe 2013. Německá firma Schüco International KG zde v rámci své divize New Energies předstaila především produkty pro rodinné domy a malé a středně velké podniky. Cílem bylo zdůraznit a výhody systémových řešení, která umožňují vyrábět a užívat energii...

Kategorie: Nezařazené

Střešní krytina vyrábí elektřinu

Budova zdravotnického zařízení Centrum hyperbarické oxygenoterapie v Ústí nad Labem má netradiční střechu. Původní střešní krytina, tvořená tvarovaným plechem, byla demontována a nahrazena fotovoltaickými panely s instalovaným výkonem 20,16 kWp.

Kategorie: Nezařazené

Několik tipů pro úspornou topnou sezónu

Rostoucí ceny paliv nutí uživatele a majitele domů a bytů teplem stále více šetřit. Úspor lze docílit jak správným způsobem vytápění, tak různými stavebními a technickými úpravami. Ty je třeba udělat ještě před topnou sezónou, což znamená, že je nejvyšší čas. Proto přinášíme několik tipů a námětů „na poslední chvíli“....

Kategorie: Nezařazené

Elektronická mapa obnovitelných zdrojů

Ing. Leoš Gál, předseda řídícího výboru České technologické platformy biopaliv (ČTPB), představil nedávno novinářům zajímavý projekt: Se spolupracovníky z platformy připravují elektronickou mapu potenciálu obnovitelných zdrojů energie v České republice. Zatím je hotova první fáze, ale ve finále půjde o rozsáhlou a velmi užitečnou databázi.

Kategorie: Nezařazené

Energetický regulátor má předsedkyni

Vláda České republiky jmenovala Alenu Vitáskovou předsedkyní Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Je to poprvé, co bude tento úřad, jež má v české energetice velký význam, řídit žena. Jmenování na pětileté funkční období nabylo účinnosti 1. srpna 2011....

Kategorie: Nezařazené

Malé větrné elektrárny mají u nás své místo

Menší typy větrných elektráren jsou u nás zatím dosti opomíjeny. Často jsou dokonce považování spíše za chalupářské hobby, než za významnější zdroj energie. Ale je to přístup nespravedlivý a neprozíravá. Zvláště nyní, kdy se výroba energie postupně diverzifikuje, by měly dostat v médiích i na trhu mnohem větší šanci....

Kategorie: Nezařazené

Místní zpracování dřevní a jiné biomasy

Zpracování dřevní biomasy v menších provozech co nejblíže místu jejího vzniku nabývá v poslední době stále větší význam. Na trhu tak roste zájem o zařízení s menší nebo středné kapacitou zpracované hmoty. Výběr technologie závisí na druhu a objemu zpracovávaného materiálu a na dalším využití produktu.

Kategorie: Nezařazené

Moderní bioplynová elektrárna

Rakouská firma ENSERV Energieservice je obchodní částí společnosti OÖ. GasWärme GmbH, což je dceřiná společnost nadnárodního koncernu Energie AG. V České republice postavila již pět bioplynových stanic, sedm je jich ve výstavbě a realizace dalších osmnácti je plánována. ...

Kategorie: Nezařazené

Nový systém certifikace

Od ledna 2011 vstupuje na evropské úrovní v platnost nový systém certifikace motorových biopaliv. V České republice bude povinnost certifikace zakotvena v novele zákona o ochraně ovzduší, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2011 s tím, že platnost zákona bude až od 1. července zmíněného roku. Certifikační organizace určuje Ministerstvo...

Kategorie: Nezařazené