Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Budoucnost bioplynu

V aktuálním říjnovém čísle je větší prostor věnován zkušenostem z provozu bioplynových stanic a možnostem jejich další výstavby v České republice. Perspektiva se zdá být zřejmá: Bioplyn je obnovitelný zdroj energie s neutrální bilancí oxidů uhlíku. Zemědělské bioplynové stanice zlepšují ekonomiku zemědělcům, bioplyn z komunálních odpadů přináší prospěch obcím. Navíc...

Kategorie: Nezařazené

Tři zprávy o energii

Koncem léta by měla v médiích vrcholit okurková sezóna. Jenže nápor informací nepolevuje, což patrně souvisí s podzimními volbami. V tisku se samozřejmě objevují také zprávy o situaci v energetice, včetně obnovitelných zdrojů. Některé lze hodnotit jako příznivé, jiné přinejmenším jako rozporné. ...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 4/09

Rozhovor Bionafta je příležitostí pro zemědělskou prvovýrobu     Reportáž Za obnovitelnými zdroji do Horního Rakouska                                  Biomasa Plochy vhodné pro kompostování v pásových hromadách                     Pěstování topolů pro energetické účely – 3                                               Biomasový popel – prvkové složení a možnosti jeho využití                         Výběr stanoviště pro založení plantáže rychlerostoucích dřevin                         Bioplynové stanice Elektřina s vůní dřeva (1):...

Kategorie: Nezařazené

Náš národní zájem

V debatách o Lisabonské smlouvě se pravidelně objevuje téma tzv. národních zájmů. Odpůrci smlouvy varují, že po jejím přijetí budou menší státy své národní zájmy uplatňovat jen obtížně. Zastánci naopak tvrdí, že Evropa již není založena na dominanci těch velkých. Nicméně nepopírají, že přiměřené prosazování zájmů je legální a z...

Kategorie: Nezařazené

Náš národní zájem

V debatách o Lisabonské smlouvě se pravidelně objevuje téma tzv. národních zájmů. Odpůrci smlouvy varují, že po jejím přijetí budou menší státy své národní zájmy uplatňovat jen obtížně. Zastánci naopak tvrdí, že Evropa již není založena na dominanci těch velkých. Nicméně nepopírají, že přiměřené prosazování zájmů je legální a z...

Kategorie: Nezařazené

Dotační program mimořádného rozsahu

Prvních deset miliard korun získaných za prodej nevyčerpaných emisních kreditů Japonsku se letos rozdělí mezi žadatele v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Cílem programu, který připravilo ministerstvo životního prostředí, je podpořit opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Kategorie: Nezařazené

Zdroje vodní energie

Celosvětové zdroje vodní energie jsou obrovské. Jejich největší potenciál se skrývá v oceánech v podobě energie tepelné. V ČR lze využít energii vodních toků obnovou a budováním tisíců malých a domácích elektráren. V energetické bilanci státu však tyto možné zdroje energie nehrají žádnou roli.

Kategorie: Nezařazené

Představujeme novou redakční radu

Mezníkem v životě Energie 21 bylo ustavení redakční rady. Zvýšila se prestiž časopisu a otevřel další prostor pro informace z výzkumu, školství, státní správy, ale i z výrobní a obchodní sféry. Členy nové redakční rady jsme představili čtenářům a současně jsme jim položili tři otázky k aktuálním ekonomickým problémům....

Kategorie: Nezařazené

Správný výběr tepelného čerpadla

Koncem loňského roku bylo u nás instalováno asi 20 tisíc tepelných čerpadel různých systémů i značek. Kvalitní tepelné čerpadlo ušetří asi 45 až 55 % celkových ná¬kladů na provoz rodinného domu. Při výběru tepelného čerpadla se vždy poradíme s odborníky. Důležitá je nejen značka a cena, ale hlavně vhodnost zvoleného...

Kategorie: Nezařazené

Elektrárna u Kladna je v souladu s krajinou

Koncem ledna loňského roku se u obce Pchery nedaleko Kladna odehrálo velkolepé divadlo: Obří jeřáb pomalu vyzvedl do výše téměř devadesáti metrů gondolu větrné elektrárny těžkou sto dvacet tun a přesně ji usadil na tubus. Pak stejným způsobem umístil i rotor o průměru sto metrů. Byla instalována zatím největší větrná...

Kategorie: Nezařazené