Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Možnosti využití zemního tepla v ČR

V posledních letech se ve světě opět zvyšuje zájem o využití geotermální energie, a to zejména zemního tepla. Souvisí to jednak s úbytkem fosilních zdrojů (uhlí, nafty, plynů) a jednak s ochranou životního prostředí a ekonomikou. Geotermální zdroje totiž mají nesrovnatelně nižší požadavky na bezpečnost než například jaderné a celkově...

Kategorie: Geotermální zdroje

Klimatická konference – konec začátku

První dva prosincové týdny loňského roku proběhla v Paříži 21. mezinárodní konference smluvních stran, které v roce 1992 podepsaly Mezivládní úmluvu o změně klimatu OSN. Na závěr se téměř 200 států zastoupených 40 tisíci delegáty dohodlo na společném postupu na následující desetiletí.

Kategorie: Energetika

Důsledky zpřísnění požadavků na emise

Evropská komise navrhla v rámci revize referenčních dokumentů k nejlepším dostupným technikám (tzv. BREF) pro velká spalovací zařízení nad 50 MW instalovaného tepelného příkonu zpřísnění požadavků na emise. Opatření vstoupilo v platnost počátkem roku 2016. Problém s kvalitou ovzduší v České republice to však neřeší.

Kategorie: Energetika

Komplex je zásobován teplem z OZE

Článek popisuje soustavu centralizovaného zásobování teplem, realizovanou v rámci rezidenčního komplexu Vallda Heberg ve Švédsku. S ohledem na nízkoenergetický standard budov bylo zvoleno netradiční řešení dodávky tepla pro přípravu teplé vody a vytápění teplou vodou.

Kategorie: Hospodaření

Doporučují stáhnout návrh tarifů

Organizace Hnutí DUHA a Komora OZE vítají, že premiér Sobotka odmítl návrh nových tarifů za elektřinu. Zároveň vyzývají předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, aby ukončila veřejnou konzultaci a návrh stáhla. Stažení uvítají zejména domácnosti s malou spotřebou i lidé, kteří chtějí šetřit nebo si elektřinu vyrábět.

Kategorie: Energetika

Nejudržitelnější kancelářská budova

Vybudovat z ekologického pohledu nejudržitelnější kancelářskou budovu světa. To byl společný cíl nizozemského developera OVG Real Estate a hlavního uživatele budovy, společnosti Deloitte. Technicky i vizuálně působivá stavba, pojmenovaná The Edge, stojí v amsterodamské obchodní čtvrti Zuidas.

Kategorie: Hospodaření

Energeticky soběstačná roubenka

V obci Polevsko v Lužických horách stojí rodinný dům, který zvenku vypadá jako roubenka, ale uvnitř poskytuje moderní komfort bydlení v energeticky pasivním domě. K efektu úsporného bydlení přispívá zejména fotovoltaická elektrárna na střeše.

Kategorie: Hospodaření

Energie z údržby zeleně

Předmětem evropského projektu greenGain je energetické využití zbytkové biomasy z údržby městské zeleně, okrajů silnic a říčních břehů. Na projektu se podílí, vedle partnerů z Německa, Itálie a Španělska, také CZ Biom – České sdružení pro biomasu.

Kategorie: Biomasa