Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Tepelná čerpadla i pro bytové domy

Lidé si již pomalu začínají zvykat, že tepelná čerpadla (TČ) jsou plnohodnotnou alternativou k jakémukoliv jinému zdroji tepla. Relativně málo rozšířená jsou dosud v bytových domech. I zde se již trh začíná dávat do pohybu a stále více majitelů bytů, sdružených v společenství vlastníků či v bytových družstvech, se rozhoduje...

Kategorie: Nezařazené

Přínosy i bariéry

Poslanecká sněmovna v květnu schválila novelu energetického zákona. Výsledné znění lze považovat za celkem přijatelný kompromis. Hlavní nedostatky původního vládního návrhu se podařilo odstranit, některá sporná ustanovení ale v zákoně přesto zůstala.

Kategorie: Nezařazené

Rozhoduje se o podílu biomasy na výrobě tepla

Aktuálním tématem na naší politické scéně je možnost prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Zastánci argumentují hlavně naléhavou potřebou uhlí pro velké teplárny. Odpůrci poukazují na ekologické škody a navrhují jiné scénáře. A obě strany se snaží svá řešení zasadit do energetické koncepce České republiky. ...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 2/11

Rozhovor  Rozhoduje se o podílu biomasy na výrobě tepla Reportáž Při rekultivaci krajiny se uplatní i energetický šťovík Obnovitelné zdroje Připojování zdrojů k elektrizační soustavě Biomasa Energetické využitie rastlinnej biomasy - 1 Kompost je cenným zdrojem bioenergie Krbová topidla na dřevní biomasu Bioplynové stanice Výstavba bioplynových stanic má zatím podporu...

Kategorie: Nezařazené

Biopaliva mají budoucnost pokud nezhorší využití půdy

V Evropské unii i ve světě probíhá diskuze o další budoucnosti motorových biopaliv. Evropská komise by do poloviny letošního roku měla vydat zprávu, v níž zhodnotí nebezpečí vedlejších dopadů produkce biopaliv na změny ve využití půdy a navrhne cesty, jak tyto dopady omezit. Současně vstupuje na mezinárodní úrovni v platnost...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 1/11

Obnovitelné zdroje Globálna energetika – súčasnost a trendy Biomasa Zrušení patentu na výrobu pelet – pohled z druhé strany Bioplynové stanice Produkci bioplynu lze zvýšit dezintegrací vstupní fytomasy Kvalita a úspory jako systém Biopaliva Brusel zkoumá dopady biopaliv Bionafta: Emise skleníkových plynů a energetická náročnost výroby Rozhovor Biopaliva mají budoucnost, pokud...

Kategorie: Nezařazené

Co napoví studie

Jsou motorová biopaliva jednou z příčin zdražování potravin? Zabírají plodiny pro jejich výrobu příliš mnoho zemědělské půdy? Přispívají spíše ke zvýšení škodlivých emisí než k jejímu snížení? A škodí motorům? Tyto otázky se neustále objevují v médiích i v diskusích politiků. ...

Kategorie: Nezařazené

Domy uspoří energii i životní prostředí

V ekonomicky a ekologicky propojeném světě se ve všech oblastech stává důležitým tématem trvale udržitelný rozvoj. Ten ovšem není možný bez moderních technologií, které uspoří materiály i energie a ochrání životní prostředí. V České republice jsou rezervy zejména ve stavebnictví. Dva příklady z praxe ale dokládají, že to jde…

Kategorie: Nezařazené