Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Vliv aplikace digestátu na produkci kukuřice

Při výrobě bioplynu dochází k významné redukci emisí skleníkových plynů. Současně vzniká jako výstupní surovina tzv. digestát, resp. fugát jako jeho tekutá frakce a separát jako pevná frakce. Digestát je obecně považován za hodnotné hnojivo s okamžitou dostupností dusíku. Cílem příspěvku je rozšířit poznatky o vlivu digestátu ze zemědělských bioplynových...

Kategorie: Bioplyn

Bezlopatková turbína je stále aktuální

V posledních letech jsou na evropské i národní úrovni jasně stanoveny cíle v oblasti zvyšování podílu výroby energií z obnovitelných zdrojů. V této souvislosti se naskýtá otázka, zda by se neměly stát předmětem našeho zájmu také velmi malé potenciální zdroje energie vody, které objektivně existují na velmi nízkých spádech.

Kategorie: Vodní energie

Palivo z polí hoří efektivně a bez emisí

Nejlevnější palivo z rostlinné biomasy vzniká jako vedlejší produkt při pěstování a zpracování zemědělských plodin. Jsou to posklizňové zbytky, hlavně sláma z obilnin a olejnin, dřevní piliny, případně použitý papír apod. Jejich proměna v teplo probíhá v různých otopných systémech. Nejefektivnější jsou automatické kotle na dřevní nebo rostlinné pelety, případně...

Kategorie: Biomasa

Veletrh úspor energií naznačil trendy

Koncem února se ve Welsu konal největší rakouský veletrh úspor energií – Energiesparmesse, který probíhá společně s největší výstavou pro stavebnictví a veletrhem vybavení pro koupelny a sanitární techniku. Jeho součástí jsou i Dny světově udržitelné energie se spoustou přednášek a seminářů, týkajících se především využívání biomasy pro vytápění. ...

Kategorie: Hospodaření

Bioplynová stanice bude sloužit i lidem v obci

V malé obci Lkáň uprostřed Českého středohoří stojí moderní bioplynová stanice. Majitelem je Zemědělské družstvo Klapý. Původně tomu ale mělo být docela jinak. Nápad postavit si vlastní ´bioplynku´ totiž jako první měli před několika lety zdejší obecní zastupitelé. A jak to nakonec dopadlo?

Kategorie: Bioplyn

Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet

V Berlíně a Welsu před časem proběhly významné energetické konference, které se věnovaly dřevním peletám a jejich úloze ve vytápění. Byly zde představeny detailní popisy globálních trhů s peletami a podrobné analýzy produkce a spotřeby certifikovaných ENplus pelet za uplynulý rok. Obě konference ukázaly trendy v této branži především z...

Kategorie: Biomasa

Stanici je třeba dobře pojistit, ale také ochránit

Na trhu v ČR je několik významných dodavatelů stavebních částí a technologií bioplynových stanic (BPS) a existují tak i různé systémy fungování BPS. Z tohoto pohledu je důležité i jejich pojištění. Společnost Renomia Group pojišťuje více než sto BPS, takže má rozsáhlé zkušenosti. Specializuje se nejen na sjednání pojistného krytí,...

Kategorie: Bioplyn

Energetický management ve městech se stává standardem

Energetický management již delší dobu není neznámým pojmem a většina měst alespoň některé jeho prvky provozuje. Pro subjekty, které energetický management již v nějaké podobě provádějí, je přistoupení k požadavkům a principům normy ČSN EN ISO 50001 systémovým krokem k dlouhodobému zlepšování. To platí jak pro podnikatelský, tak pro veřejný...

Kategorie: Hospodaření