Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Pražská MHD podpoří lepší klima

Snížení emisí, zlepšení životního prostředí, omezení hluku a zvýšení komfortu cestování po Praze. Všechny tyto benefity mají Pražanům přinést bateriové trolejbusy a elektrobusy. Do roku 2030 by měla v hlavním městě České republiky jezdit čtvrtina až polovina autobusů na elektrický pohon.

Kategorie: Ekomobilita

Pomoc majitelům slunečních elektráren

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru, vyhlášením nouzového stavu a všech souvisejících opatření se i vlastníci a provozovatelé fotovoltaických elektráren (FVE) mohou ocitnout v nepříznivé situaci. Můžou se potýkat s výpovědí ze zaměstnání nebo ztrátou zisku z podnikání, které je jejich hlavní činností. Jakou podporu jim v těchto případech nabízí...

Kategorie: Legislativa

Zelená úsporám pomůže oživit ekonomiku

Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, je Nová zelená úsporám. Program MŽP a SFŽP ČR zaměřený na energeticky úsporné renovace, stavby domů a zdroje energie jede na plné obrátky a domácnostem může ušetřit i stovky tisíc korun. Za první tři měsíce letošního roku hlásí třetinový...

Kategorie: Hospodaření

Role biomasy v energetice poroste

Téma vyšší ochrany životního prostředí hýbe celým světem. S ním úzce souvisí i využití obnovitelných zdrojů v energetice (OZE). V roce 2018 dosáhla podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu hrubá výroba elektřiny z OZE podílů 10,7 % na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny. OZE se umístilo za spalováním fosilních zdrojů...

Kategorie: Biomasa

Úspěšné nástroje k překonání krize

Komora OZE přináší porovnání statistik dotačních programů pro obnovitelné zdroje za první kvartál 2020. Výsledky dokazují rekordní zájem o nové instalace bez ohledu na epidemii koronaviru. Komora OZE proto vyzývá MŽP a MPO, aby nejen zachovalo, ale i posílilo úspěšné programy na podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů ve firmách...

Kategorie: Souvislosti

Zelená řešení jsou součástí restartu

Přípravu nových legislativních opatření zásadně ovlivnilo propuknutí pandemie koronaviru také na evropském kontinentu. Přesto se ukazuje, že progresivní státy EU, i přes masivní zásah do hospodářství, ekonomické ztráty a ztráty na životech, neustoupí z potřeby hledání řešení klimatických změn. Zelené plány Španělska, Francie, Rakouska a Litvy stále sází na obnovitelné...

Kategorie: Souvislosti

Pole stíněné fotovoltaikou

Agrivoltaika znamená, že pole „osázené“ fotovoltaikou může být zároveň osázené plodinami a tyto dvě věci si navzájem buď nepřekáží, nebo si dokonce prospívají. Fotovoltaika je buď umístěna na visuté konstrukci s volitelným naklápěním a hospodaří se pod ní, nebo jsou oboustranné panely instalované svisle v orientaci východ západ, tvoří jakési...

Kategorie: Sluneční energie

Úspěšné projekty energetických úspor

Snížení nákladů na spotřebu elektřiny, tepla, plynu a vody o 232 mil. korun je loňský přínos celkem 36 energeticky úsporných projektů se zárukou (EPC), které v Česku a na Slovensku poskytuje společnost ENESA z ČEZ ESCO. Meziročně úspora stoupla o sedm procent, což se rovná 14 mil. korun. Z hlediska...

Kategorie: Hospodaření

Smart Grids v Česku (2): Běžný uživatel

Decentralizované zdroje, zejména obnovitelné, se postupně spojují, a to díky moderním informačním a komunikačním technologiím. Vzniká koncept Smart Grids, neboli chytrých sítí. První část v minulém čísle byla věnována aktuálnímu stavu a implementaci chytrých sítí v České republice, druhá část se zabývá pozicí a rolí běžného uživatele.

Kategorie: Distribuce