Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Biomasa je lídr energetické transformace

V rámci obnovitelných zdrojů produkuje v Evropské unii nejvíce energie bioenergetika. V obecném povědomí přitom dominují spíše fotovoltaické panely na střechách domů nebo větrné parky našich západních sousedů. Jakým způsobem se dominance biomasy změní v následující dekádě, ukáže teprve čas.

Kategorie: Energie biomasy

Banka a financování větrných elektráren

Komerční banka jako jedna z nejvýznamnějších bank na českém finančním trhu má podíl také na financování sektoru energetiky. Zabývá se i projekty větrných elektráren. Jejich výstavba se ale v Česku v současnosti prakticky zastavila. Jedním z důvodů může být, že jsou z hlediska přípravy a financování poměrně specifické.

Kategorie: Větrná energie

Z podřadné biomasy ušlechtilý plyn

Pro příklad, jak využít energetický potenciál gastroodpadu a dalšího méně kvalitního bioodpadu z velkoměstské aglomerace a blízkého okolí, jsme se vypravili do Vídně. Tamější magistrát, respektive jeho oddělení pro odpadové hospodářství MA 48, provozuje již více než deset let bioplynovou stanici (BPS) Biogas Wien jako jediné zařízení svého druhu v...

Kategorie: Alternativní zdroje

Ministr ocenil práci výzkumného centra

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zavítal do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, odkud vědci vypraví na cestu do Dubaje systém na výrobu vody ze vzduchu S.A.W.E.R., který se stane jádrem českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO 2020.

Kategorie: Sluneční energie

Průzkum potenciálu geotermální energie

Odborníci z České geologické služby, Geofyzikálního ústavu Akademie věd a Komory obnovitelných zdrojů energie zahájili projekt, v jehož rámci budou zkoumat a zpřesňovat geotermální potenciál energie zemského jádra na území České republiky. Součástí projektu je příprava datových podkladů pro usnadnění vzniku prvních geotermálních tepláren a výtopen. Podle prvních odhadů by...

Kategorie: Geotermální zdroje

Nejlepší EPC projekty v roce 2019

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) letos již po deváté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC. První místo si odnáší ČVUT, druhé připadlo Ústeckému kraji a třetí příčku obsadila Městská část Praha 14. Čestné uznání bylo přiznáno Vězeňské službě České republiky za energetickou modernizaci v...

Kategorie: Hospodaření

Skutečný vliv emisí z tepláren a spaloven

Hlavním argumentem odpůrců spaloven komunálních odpadů (resp. zařízení pro energetické využití odpadů – ZEVO) je, že jsou zdrojem škodlivých emisí. Jako problém to bývá vnímáno také u velkých tepláren na uhlí a biomasu. Jaký je skutečný vliv těchto zařízení na kvalitu ovzduší? Má tlak státu na další snižování emisí ještě...

Kategorie: Alternativní zdroje

Porovnání Národních akčních plánů

Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) porovnala návrhy Národních akčních plánů států V4, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska a dále Německa, Nizozemska a Litvy. Přístup vybraných států se významně liší jak ve ztotožnění se s cíli, tak v míře rozpracování a konkrétnosti opatření. Český klimatický plán počítá se zvýšením podílu...

Kategorie: Souvislosti

Vláda projednává rozvoj čisté energetiky

Upravený návrh národního energeticko-klimatického plánu dnes projedná a patrně schválí vláda. Jde o zásadní dokument, který určuje, jakým tempem stát plánuje v příští dekádě rozvíjet jednotlivé obnovitelné zdroje energie a opatření vedoucí k úsporám energie. Celková ambice rozvíjet obnovitelné zdroje je podle analýz Komory obnovitelných zdrojů energie příliš nízká –...

Kategorie: Legislativa