Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Klimatická krize má humanitární dopady

Klimatická koalice uspořádala, společně s organizacemi Člověk v tísni, Charita ČR a České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), tiskový seminář, kterým chce upozornit na souvislosti humanitárních dopadů extrémního počasí s emisemi skleníkových plynů, na jejichž vypouštění se Česko podílí již od počátku průmyslové revoluce.

Kategorie: Souvislosti

Komfortní a bezpečné dodávky tepla

Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali zástupci společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., a města Nejdek. K podpisům pod memorandum se rovněž připojili představitelé společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a SUAS-Teplárenská, s. r. o. Všichni se tak zavázali k dlouhodobému zajištění centrálního zásobování teplem v lokalitě tohoto krušnohorského města i...

Kategorie: Hospodaření

Nástroje na kultivaci trhu s energiemi

Klíčoví dodavatelé energií jsou připraveni na zpřísnění podmínek, jež má zavést novela energetického zákona. Od rychlého schválení jejího návrhu Parlamentem ČR si slibují posílení práv spotřebitelů a omezení aktivit tzv. energošmejdů. Přestože Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) inicioval rozsáhlé samoregulační aktivity, bez chybějící legislativy nebylo možné kultivovat...

Kategorie: Distribuce

Spolupráce na dekarbonizaci teplárenství

V České republice je zásobována teplem z tepláren více než třetina obyvatel. Především menší teplárny převážně na uhlí však v budoucnu již nedokáží plnit přísné emisní limity. Významnou pomocí při dekarbonizaci může být přechod z uhlí na zemní plyn. Akutní hrozba růstu cen za teplo, většího znečištění ovzduší ve městech...

Kategorie: Alternativní zdroje

Státu se vrací zpět 14 miliard korun ročně

Především v souvislosti s fotovoltaikou pravidelně slýcháme informace o vysoké částce, kterou stát na její podporu každoročně vynakládá. Energetičtí experti z renomované poradenské společnosti EY však rozkryli bilanci výdajů z veřejných zdrojů na podporu solárních elektráren a porovnali je s příjmy plynoucími z jejich provozu. Výsledky ukazují, že stát získává...

Kategorie: Sluneční energie

Biometan jako náhrada zemního plynu

Biometan nahradí v roce 2030 až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se tak sníží o 55 %, doprovázené až 1 milionem nových pracovních míst a roční úsporou při nákupu pohonných hmot více než 115 miliard korun...

Kategorie: Bioplyn

Solární elektrárny v Česku jsou ohroženy?

Vláda v dubnu schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Kromě jiného přináší úpravu pravidel kontroly tzv. překompenzace obnovitelných zdrojů, uvedených do provozu mezi lety 2006–2015. U fotovoltaických elektráren vláda ještě na poslední chvíli navrhla snížení vnitřního výnosového procenta (IRR), klíčového parametru kontroly překompenzace. To vyvolalo u provozovatelů velký...

Kategorie: Rozhovor

Niečo o automatickej regulácii kúrenia

Jedna z popredných firiem pôsobiacich na slovenskom trhu a zaoberajúcich sa automatickou reguláciou kúrenia je zároveň výrobcom mikroprocesorov pre regulácie vykurovania. Na svojich inovovaných webových stránkach predstavuje zákazníkom nielen možnosť zoznámiť sa s celým sortimentom firmy, ale aj vytvoriť si vlastné zostavy, vrátane orientačnej ceny.

Kategorie: Hospodaření

Klíč je v nastavení zemědělských dotací

Organizace dlouhodobě působící v oblasti péče o krajinu [1] v otevřeném dopise [2] vyzvaly ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby zajistil transparentní přípravu nových zemědělských dotací a zasadil se o ambiciózní reformu Společné zemědělské politiky na evropské i české úrovni. Upozorňují přitom, že klíč ke zdravé české krajině, která zadrží vodu...

Kategorie: Souvislosti

Větrné turbíny slouží k ochraně soustavy

Vědci z University of Birmingham (VB) vyvinuli inteligentní systém, který řídí ukládání a uvolňování elektrické energie z větrných turbín, což významně sníží riziko výpadků elektrické sítě (blackout) a podpoří celosvětové zvýšení využívání větrné energie. Systém využívá proměnlivou rychlost rotorů větrných turbín k regulaci dodávek do sítě. University of Birmingham Enterprise...

Kategorie: Distribuce