Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Vodou je třeba šetřit, pomůže audit

Období sucha dokáže potrápit nejednu firmu, jejíž provoz je na vodě přímo závislý. Podle predikcí budou společnosti kvůli klimatickým změnám takovým situacím čelit stále častěji a měli by se na to připravit. Cestou může být takzvaný vodní audit, na který nyní mohou malé a střední podniky získat v rámci výzvy...

Kategorie: Vodní energie

Zemní plyn by mohl být „zelenou“ investicí

V posledních letech řada evropských zemí přichází s plány na útlum jaderné a uhelné energetiky, otázkou tak zůstává, které zdroje je v budoucnu nahradí. Jako přechodné palivo je často zmiňován zemní plyn, který by mohl pomoci snížit spotřebu uhlí v teplárenství a poskytnout zálohu pro období s nepříznivými podmínkami pro...

Kategorie: Alternativní zdroje

Skutečně cirkulární hospodaření v Rapotíně

Bioplynovou stanici Rapotín uvedla společnost IS Environment SE do provozu v roce 2015. Tedy v době, kdy již elektřina z bioplynu neměla dotační podporu. Dodávat biometan do plynárenské sítě začala naopak ještě před tím, než byla podpora bioplynu vůbec zvažována. Projekt Rapotín by tak vlastně neměl mít šanci na úspěch....

Kategorie: Energie biomasy

Příklady dobré praxe ostatním ukazují cestu

Energetická společenství jsou definována jednak v evropské směrnici o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001, která stanoví rámec pro "společenství v oblasti energie z obnovitelných zdrojů" a dále v revidované směrnici o vnitřním trhu s elektřinou (EU) 2019/944, která zavádí nové úlohy a povinnosti pro "občanská energetická společenství". V Česku zatím...

Kategorie: Souvislosti

Teplárenství nejen na Ostravsku bude jiné

Z hlediska produkce skleníkových plynů patří Česko republika stále k největším světovým znečišťovatelům na světě. Ročně sice vyprodukujeme „jen“ 146 milionů tun, což představuje 0,3 procent světových emisí, ale roční emise na jednoho obyvatele Česka jsou o 35 procent vyšší než evropský průměr. Významným zdrojem emisí jsou teplárny, ale to...

Kategorie: Hospodaření

Strategie pro přizpůsobení změně klimatu

Evropská komise koncem letošního února přijala novou strategii EU pro přizpůsobení změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Podstatou strategie je předpoklad, že i když EU dělá maximum pro to, aby v Evropě i zbytku světa změnu klimatu zmírnila, musí se připravit, aby nevyhnutelným následkům...

Kategorie: Souvislosti

Hospodářský výbor procenta nesjednotil

Hospodářský výbor sněmovny se zabýval novelou zákona o podporovaných zdrojích energie. Zásadním tématem je stanovení nejvyššího povoleného vnitřního výnosového procenta, tzv. IRR, pro jednotlivé zdroje energie. Členové výboru se opět neshodli na žádném pozměňovacím návrhu a do druhého čtení tak postupuje původní vládní znění, které nastavuje výnosnost pro fotovoltaiku na...

Kategorie: Sluneční energie

Hodina Země měla letos rekordní účast

V sobotu 27. března proběhla Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu. Do akce se u nás i přes svízelnou situaci zapojil rekordní počet účastníků: 143 obcí a 110 firem. Hodina Země cílí na obce, firmy i na jednotlivce. Z 3000 účastníků si 1230 stanovilo svůj klimatický závazek, díky kterému...

Kategorie: Aktuálně

Rakousko chce vyrábět elektřinu jen z OZE

Rakouská vláda schválila návrh zákona o obnovitelných zdrojích energie, který vytvoří právní a finanční impuls pro přechod na 100% elektřinu pouze ze slunce, větru, vody a biomasy. Do rozšíření obnovitelných zdrojů bude každý rok investována jedna miliarda EUR. Nyní bude návrh zákona schvalovat parlament. ...

Kategorie: Souvislosti

Kotlům na pelety pomohou jen dotace?

Češi v loňském roce jevili z hlediska způsobů vytápění největší zájem o plynové kondenzační kotle. Kotle na pelety i přes nárůst poptávky zaujímají výrazně menší podíl. Vliv na to mají podle některých odborníků vysoké náklady, do kterých se příliš nepromítá ani klesající cena dřeva. Klíčovou roli tak sehraje zejména dostupnost...

Kategorie: Energie biomasy