Archiv autora: Bronislav Bechnik

Filtr

Obnovitelné zdroje: indikativní cíl splněn

Závazek zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 8 % do roku 2010 vyjednali zástupci České republiky v rámci jednání o našem vstupu do Evropské unie. V pravidelných ročních Zprávách o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo až do konce roku 2009 uváděno, že splnění cíle není reálné....

Kategorie: Nezařazené

Fotovoltaika nabízí nové možnosti

V posledních několika letech přibývá instalovaný výkon fotovoltaických elektráren ve světě tempem přesahujícím 30 % ročně. Tento trend přispěl k rozvoji fotovoltaického průmyslu, zrychlení aplikace vědeckých poznatků do praxe i k novým směrům vědeckého výzkumu v oblasti přeměny slunečního záření na elektřinu. ...

Kategorie: Nezařazené

Fotovoltaika v České republice – fakta a události

Rozhodnutí parlamentu o 26procentním zdanění všech fotovoltaických elektráren již od výkonu 30 kw může přivést stovky drobných podnikatelů do nelehké finanční situace a možná povede k jejich krachu. Instalace pod 200 kW totiž vyrábějí jen malý díl sluneční elektřiny a mají tudíž jen minimální dopad na zvýšení ceny elektřiny.

Kategorie: Nezařazené

Zelená úsporám – opravdu tak problematický projekt?

V minulém čísle Energie 21 byla uveřejněn článek „Zelená úsporám je problematický projekt“, ve kterém Petr Měchura podrobil tento dotační program tvrdé kritice. Ne všichni čtenáři ale s jeho výhradami souhlasí. Jedním z nich je člen redakční rady Energie 21 Bronislav Bechnik. Přinášíme jeho reakci na zmíněný článek.

Kategorie: Nezařazené

Solární ohřev venkovních bazénů

Vyhřívané venkovní bazény jsou v rozvinutých zemích Evropské unie významnými spotřebiteli energie. Nebýt finanční krize, možná by ceny fosilních paliv a tím i náklady na ohřev vody nadále rostly. Solární systémy sice mají vyšší investiční náklady, jejich výhodou však je, že Slunce provozovateli nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii. Solárním...

Kategorie: Nezařazené