Alternativní energie z komunálního odpadu

Obce mají za povinnost třídit komunální odpad a v červnu by měla Poslanecká sněmovna projednávat nový plán odpadového hospodářství ČR. Ten určí, jakým směrem se Česko vydá. Jisté je, že skládkování se postupně zastaví ve prospěch recyklace a energetického využití. Ekologové i zástupci odpadového hospodářství namítají, že návrh plánu pomáhá spíše spalování. Existují však i jiné možnosti.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015:

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) i ekologické organizace (například sdružení DUHA) prosazují, aby se komunální odpady především třídily a materiálově využily, než rovnou spalovaly (i když dokonale a nezávadně). „Odpady“ jsou totiž pro spalování až příliš cennou surovinou. S tím souvisí otázka, zda lze využít i odpady již uložené na skládkách. Co nabízejí některé alternativní technologie?

 

Kanadská společnost Westinghouse Plasma Corporation (WPC) vidí v ČR příležitost v zákazu skládkování od roku 2024, který nedávno schválila sněmovna. Prostřednictvím ostravské společnosti PGP Terminal proto plánuje investovat do výstavby plazmových reaktorů, které komunální odpad přemění na elektrickou energii. V reaktoru se při teplotách kolem tří tisíc stupňů Celsia odpad přeměňuje na syntetický plyn, který se po pročištění spaluje a vyrábí se s jeho pomocí elektřina.

Skládkový plyn není na malých i některých středních skládkách běžně využíván a bez efektu se spaluje ve flérách nebo odstraňuje v biofiltrech. Nízká produkce plynu a jeho horší kvalita také omezují či znemožňují efektivní nasazení spalovacích motorů v kogenerační jednotce. Využití bioplynu i z malých skládek však umožňuje nová technologie GasBox, využívající zdokonalený Stirlingův motor.

I když jako klimatická hrozba je vnímán hlavně oxid uhličitý, větší hrozbou je ve skutečnosti metan. A právě ten a další plyny jsou vedlejším produktem procesů (průmyslové) aerobní fermentace, tedy kompostování. Procesy, probíhající během kompostování, jsou ale v přírodě zcela přirozené – odumřelé rostliny se stávají součástí půdy. A stejně by měl skončit i bioodpad. Alternativou může být technologie karbonizace, a to jak bioodpadů, tak vyrobeného kompostu. Karbonizace je nízkoteplotní pyrolýza, tedy chemická reakce, při níž za teploty mezi 300 a 500 °C a bez přístupu vzduchu vznikají plyny, dehty, voda a tuhý zbytek, v případě vstupu bioodpadů a kompostu tzv. biouhel.

Vhodným způsobem, jak zajistit energii pro náročné provozy (například cementárny), je spalování či spoluspalování tzv. tuhých alternativních paliv (TAP), vyrobených z vytříděného komunálního odpadu, nevhodného pro materiálové využití. Tedy v určitých případech i ze stávajících skládek. Při dodržení norem a technologických postupů je toto zpracování odpadu environmentálně zcela bezpečné a odpovídá nejvyšším standardům.*

Redakce (Zdroje: ČAOH, Biouhel.cz, ecorec Česko, s. r. o., Ing. Pavel Novák, s. r. o., iDnes.cz a časopis Odpady)

Obrázky:

Odpady uložené na skládce mohou být dalším zdrojem energie. Foto Jiří Trnavský

Zařízení GasBox 901 lze využít i pro kogenerační výrobu v ostrovním provozu důležitých zařízení. Foto archiv/Cleanenergy

Kompost po karbonizování na biouhel. Foto archiv/Biouhel.cz

Vykládka tuhého alternativního paliva pro cementárnu v Irsku. Foto archiv/redakce 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *