Akumulace energie nabírá v Německu na tempu

V německých domácnostech a menších podnicích je v provozu 80 000 baterií k ukládání fotovoltaické elektřiny a jen v roce 2017 jich přibylo kolem 30 000. Tržní objem domácích baterií se podle Spolkového svazu solárního hospodářství (BSW-Solar) za poslední tři roky ztrojnásobil. Obor ukládání energie je zde považována odborníky za klíčový pro jinak stále více zpochybňovaný úspěch transformace Energiewende.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2018.

Ředitel svazu BSW-Solar Carsten Körnig je přesvědčen o tom, že i letos bude růst na trhu domácích baterií dvojciferný. Mnozí spotřebitelé chtějí vzájemně propojovat fotovoltaické panely s domácí baterií a nabíjecí stanicí pro elektromobily, aby tak zvýšili využitelnost a univerzálnost celého systému. Každá druhá solární elektrárna na střechách obytných domů v Německu tak byla vloni – podobně jako v roce 2016 – instalována včetně domácí baterie.

Spolkový svaz energetických uložišť BVES dospěl ve své nejnovější statistice domácích baterií dokonce k číslu 85 tisíc. V souhrnu by měly domácí baterie v Německu dosáhnout ještě letos jmenovitého výkonu kolem 400 MW.

Mimo domácích baterií se stále více instalují také „velké baterie“, které by měly na konci roku 2018 disponovat maximálním celkovým výkonem 320 MW. Součet domácích a velkých baterií tedy činí více než 700 MW, což je téměř desetina současné celkové německé kapacity všech úložišť elektřiny ve výši 7370 MW.

Mimo baterií přispívají k celkové kapacitě ještě úložiště na principu stlačeného vzduchu s 290 MW a systémy Power-to-Gas se zatím skromnými  20 MW. Hlavní podíl si tak stále zachovávají tradiční přečerpávací elektrárny s 6360 MW. Čistě matematicky by se dala dočasně uložit spotřeba elektřiny více než šesti milionů obyvatel Německa.

Boom baterií resp. úložišť a stoupající poptávka připravují jejich výrobcům zřetelně stále větší problémy. Tito dodavatelé – především japonská jednička na trhu Panasonic – by totiž raději prodávali baterie globálnímu automobilovému průmyslu, který najíždí na zvyšování výroby elektromobilů.

Pomocí technologie Power-to-Gas se konvertuje elektřina, vyráběná z obnovitelných zdrojů, na syntetický plyn, kterým se dají pohánět nákladní auta i letadla, a který se dá použít k vytápění nebo v chemickém průmyslu. Jinými slovy pomocí Power-to-Gas lze Energiewende v oboru výroby elektřiny doplnit o transformaci v oboru teplárenství a dopravy. A přitom zároveň přispět jako dočasné úložiště k vyrovnávání nestabilní výroby elektřiny ve větrných a solárních elektrárnách.

Michael Sterner, profesor akumulace a energetických systémů na OTH Regensburg, považovaný za otce myšlenky Power-to-Gas, žádá zavedení možnosti transformace i pomocí jiných technologií, tedy tzv. Power-to-X, což může v praxi znamenat Power-to-Gas nebo Power-To-Heat či Power-to-Liquid – tedy převod na tekuté palivo. Zároveň doporučuje odstranit strop pro maximální roční výstavbu větrných elektráren v Německu. Takto vytvoření nové kapacity na větrnou energii by pak mohly být využívány pouze pro Power-to-X. Tak by se dalo zabránit nucenému odpojování větrných elektráren od přetížených sítí i nutnosti financování těchto operací z kapes spotřebitelů elektřiny.

Odhaduje se, že v roce 2025 bude činit celkový obrat na trhu s bateriemi v Evropě okolo 250 miliard eur (6,25 bilionů Kč). EU iniciovala na podzim 2017 vznik EBA, kterou viceprezident EK Maroš Šefčovič nazval „Airbusem pro baterie“. Cíle EBA jsou velmi ambiciózní: posílení evropského bateriového průmyslu tak, aby se stal silným protihráčem Asie na světovém trhu. EU má nyní všechny předpoklady pro to, aby se realizace tohoto záměru podařila.

Zdeněk Fajkus, Mnichov (Zdroj: Klimaretter.info)

Obrázky:

Velké komerční baterie by měly v Německu letos disponovat celkovým výkonem 320 MW. Foto archiv/Yunonicos

V těchto kontejnerech je v drážďanské čtvrti Seidnitz je testován proces Power-to-Gas se zvýšenou účinností. Foto archiv/Sunfire GmbH

Největšími úložišti elektřiny v Německu jsou zatím přečerpávací elektrárny. Foto Martin Zeise/​Wikimedia

Komentáře ke článku 4

  • Jan Markovič

    Potěšující je, že lídrem EBA se hned od počátku stala česká firma Magna Energy Storage, pana ing. Radomíra Pruse, díky tomu, že je s výstavbou gigafabriky na výrobu revolučních baterií podle projektu HE3DA, vynálezce ing. Jana Procházky, se startovní roční kapacitou 1.2 GWh, v celé Evropě nejdále. Právě ing. Prus byl dalším z iniciátorů vzniku EBA. V současné době ve fabrice začíná instalace technologií, a tím pádem bude výroba spuštěna již v příštím roce, na rozdíl od všech dalších evropských projektů, které jsou v této chvíli nanejvýš ve fázi pokročilé projektové dokumentace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *