Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Organizátor: Leona Šimková
simkova@biom.cz
Web: http://biom.cz/cz/novinky/seminare-nepotravinarske-vyuziti-zemedelske-pudy

Termín akce: od 12. 4. 2012 09:00
do 12. 4. 2012 16:00
Místo konání:

Seminář je zaměřen na praktické příklady pěstování a péči o energetické dřeviny a byliny, ale také informace o ekonomice pěstování energetických plodin a uplatnění produkce na trhu. S ohledem na zavedení certifikace biopaliv od 1.1.2012, do jejíhož výrobního řetězce spadají i zemědělci jakožto výrobci surovin pro jejich výrobu, budou na semináři poskytnuty také informace o požadavcích na certifikace biopaliv. Semináře jsou zaměřené především pro zemědělce a potenciální pěstitele energetické biomasy. Na semináře se můžete hlásit na emailu: sekretariat@biom.cz u paní Jitky Roubíčkové.

Program:

Nutno registrovat se předem na sekretariat@biom.cz nebo simkova@biom.cz.

Upozornění na akci

Zadejte svůj email a my vám akci před jejim konáním připomeneme.